Zásady spracovania osobných údajov

Webová stránka poctiveseo.sk je firemná web prezentácia spoločnosti. Stránka ponúka SEO služby - optimalizáciu webov, tvorbu obsahu, SEO analýzy, budovanie odkazov atď.  Charakter jednotlivých služieb je preto závislý od používania návštevníkmi web stránky a preto prevádzkovateľ portálu prijal také technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia aby zabezpečil kontinuálnu a funkčnú prevádzku svojich služieb, integritu dát a chránil osobné údaje.

Prevádzkovateľ web stránky spracováva osobné údaje podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov
Poctiveseo s.r.o., Zákamenné 229, Zákamenné 02956, IČO: 47166517, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59113/L.
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 
Účel a právny základ spracovania osobných údajov
Právny základ pre spracovanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby.
Účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie on-line nástrojov na www.poctiveseo.sk pre dohodnutie spolupráce, konzultácie, pre kontaktovanie, pre nasadenie a poskytnutie služieb spoločnosti.
 
Rozsah spracúvania osobných údajov
Osobné údaje sa spracovávajú v rozsahu poskytnutom dotknutými osobami prostredníctvom registračných a kontaktných formulárov či emailu, ktoré dotknuté osoby dobrovoľne poskytli na zabezpečenie účelu ich zhromažďovania minimálne v rozsahu: meno a priezvisko, tituly, telefón, e-mail a celá kontaktná adresa. Ďalej prevádzkovateľ z webovej stránky www.poctiveseo.sk môže zhromažďovať IP adresu a úkony vykonané na tomto portáli.

Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje zhromaždené a to je 5 rokov od posledného prihlásenia registrovaného užívateľa, následne anonymizované a ďalej využívané na štatistické účely.
 
Práva dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba, máte nasledovné práva:
    • Právo požadovať od poskytovateľa resp. sprostredkovateľov prístup ku svojim osobným údajom,
    • Právo na opravu osobných údajov,
    • Právo na vymazanie osobných údajov,
    • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
    • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
    • Právo na odvolanie súhlasu,
    • Právo na podanie sťažností dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Pravidlá pre používanie cookies 
Stránka www.poctiveseo.sk používa cookies, ktoré pomáhajú zlepšovať služby portálu a ktoré sa riadia samostatnými pravidlami pre používanie cookies, ktoré sú neodeliteľnou súčasťou týchto zásad so spracovaním osobných údajov.
 
Zmena zásad 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a ich nové znenie umiestniť na túto webovú adresu a informovať o tom prostredníctvom oznámenia na stránke www.poctiveseo.sk.
 
V Námestove dňa 5.2.2024

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez kontaktný formulár

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na mieru

Nie je nutné riešiť všetko - dôležité je získať nových zákazníkov, zlepšovať web a poskytovať užitočnosť.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO stratégia

Vytvárajte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil čo najviac ľudí - témy si vyberajte cielene a vytvárajte postupne krok za krokom.

 

Komplexné SEO už od 100 Eur

Trápi vás obmedzený rozpočet? SEO služby poskytujeme rovnako veľkým aj malým webom, e-shopom či portálom.

Buďme v kontakte

Icon

Telefón

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakčný CMS systém spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.