Garancia spokojnosti

Garancia vrátenia peňazí

Spravíme pre vás maximum, čo je v našich silách. Aby sme mohli pre vás garantovať spokojnosť aj niečím hmatateľným a dokázateľným, nielen prázdnymi slovami:

Garantujeme vám vrátenie peňazí v prípade nespokojnosti.

Vrátenie peňazí sa netýka kreditu minutého na nákup služieb a odkazov u externých dodávateľov.

Fungovanie vrátenia peňazí:

Pred spoluprácou nám zaplatíte sumu, na ktorej sa dohodneme podľa počtu naplánovaných odpracovaných hodín.

Po cca prvom mesiaci spolupráce sa rozhodnete, či má takáto spolupráca pre vás význam. Rozhodnete sa či podľa vás odvádzame kvalitnú prácu, či ste s našou prácou spokojní. V takom prípade môžeme pokračovať v spolupráci ďalej.

Ak by ste mali náhodou pocit, že neodvádzame kvalitnú prácu a že s ňou nie ste spokojní, mali by sme tieto dve možnosti:

  • Môžete buď požiadať ešte o ďalší mesiac práce s platbou 50% zálohy a vyskúšať vykonané zmeny v dlhšom časovom horizonte. V takom prípade môžete opäť po mesiaci zhodnotiť spoluprácu*.
  • Môžete požiadať o vrátenie peňazí a okamžité ukončenie spolupráce. K tomu je potrebné odvôvodnenie takéhoto rozhodnutia či je skutočne opodstatnené, alebo boli len nejaké "nereálne očakávania".

*Žiadať o vrátenie peňazí môžete vždy len za posledný mesiac vykonaných prác. Ak sa rozhodnete v spolupráci pokračovať, logicky to znamená, že ste s našou prácou spokojní a vrátenie peňazí je teda neopodstatnené.

Získané odkazy, napísané články a obsah pri vrátení peňazí:

Ak sa rozhodnete, že chcete vrátiť peniaze - že vám nami napísané články, obsah nevyhovujú, prípadne vám nevyhovujú získané odkazy, dodané analýzy apod a požiadate o vrátenie peňazí, automaticky stratíte nárok na dané zrealizované práce (analýzy, spätné odkazy, články, obsah) a nemôžete ich už ďalej používať a ani publikovať.

Keďže ste za ne odmietli zaplatiť, a neboli ste s nimi spokojní, logicky ich následne nemáte právo využívať.

Ukončenie spolupráce:

Ukončenie spolupráce je potrebné nahlásiť nám telefonicky, aby sme sa mohli dohodnúť na ďalšom postupe. A hlavne, aby sme mohli ukončiť práce pre váš web - v opačnom prípade sa môže stať, že naďalej pokračujeme v práci, ktorá vám bude účtovaná (pretože maily sa neraz stratia a zatúlajú..).