Majiteľ a hlavný SEO špecialista:


Martin Balko

Martin Balko

Majiteľ webov PoctiveSEO + ParfumyLacno.sk + ZdraveByliny.sk a veľký fanúšik užitočnej pragmatickej optimalizácie vo všetkých životných úrovniach a činnostiach - nielen optimalizácie webov pre vyhľadávače.

Obsahová SEO špecialistka, administrácia

Klára Kohoutová

Klára Kohoutová
 
klarka.kohout@gmail.com

Obsahová specialistka + SEO cílevědomá, ale citlivá studentka managementu, která vkládá srdce do práce i ostatních oblastí života.

 

Obsahová SEO špecialistka, administrácia

Alena Mrvíková

Obsahová špecialistka

Dominika Blchová

Obsahová špecialistka na zdravotné a odborné témy

Lenka Brisudová

Garant a špecialistka na zdravotné témy

PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS

Vyštudovala III.st. VŠ v odbore ošetrovateľstvo. Má špecializáciu z anesteziológie, resuscitológie a urgentnej starostlivosti, špecializáciu z komunitného ošetrovateľstva.

38 rokov pracovala ako vedúca sestra na OAIM. Od roku 2015 je konateľom ADOS.

Počas dlhoročnej odbornej praxe a celoživotného vzdelávania získala široké spektrum multiodborových vedomostí a skúsenosti v nemocničných zariadeniach, ale aj v komunitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Prednáša, konzultuje a oponuje diplomové práce na VŠ v odbore ošetrovateľstvo.

Copywriterka

Natália Várošová

Vždy usmiata študentka ekonomickej štatistiky, so záujmom o čítanie, písanie a všetko nové.

Copywriterka

Bianka Pokusová

Copywriterka

Martina Balážová

Študentka učiteľstva slovenčiny a dejepisu s vášňou pre písanie, jazdenie na koni či turistiku.

Administrácia, účtovníctvo

Eva Bugalová

Administrácia, účtovníctvo

Daniela Kaderová

Čo vám ponúkame?

Pôsobíme na Československom online trhu - riešime SEO pre CZ aj pre SK weby v plnom rozsahu.

  • analýzu kľúčových slov (základnú aj hĺbkovú klasifikačnú analýzu kľúčových slov)
  • vypracovanie a návrh SEO a obsahovej stratégie webu
  • systematické budovanie spätných odkazov
  • cielenú a strategickú tvorbu obsahu - od jednoduchých popiskov cez propagačné texty po hodnotné komplexné SEO články
  • pravidelný SEO report všetkých zrealizovaných prác (detailne zaznamenaná každá činnosť), získaných spätných odkazov a SEO služieb
  • SEO audit, analýza súčasného stavu webu a jeho možností,
  • pravidelné SEO konzultácie
  • návrhy potrebných úprav a zmien na webe (z pohľadu On page SEO, či z technického hľadiska)

Ponúkame vám komplexné SEO služby, v rámci ktorých sa špecializujeme najmä na efektívne budovanie kvalitných spätných odkazov.

S pomocou nášho širokého tímu sa snažíme SEO rozpočet využívať čo najefektívnejšie: všetky činnosti účtujeme hodinovo, kde každá špecializácia má svoju cenu od 10 po 40 Eur/hod.

Výsledná fakturovaná suma je súčtom všetkých zrealizovaných prác. Špecialista tak nemusí zbytočne účtovať juniorské práce a naopak, odborná práca sa dostane do rúk špecialistovi.

Najdôležitejšia je pre nás zmysluplnosť, užitočnosť a vzájomná spokojnosť.

Váš projekt, váš čas a vaše peniaze si vážime rovnako ako svoje.

Urobíme pre vás maximum - s ohľaduplným, zmysluplným a čo najefektívnejším investovaním prostriedkov.

K vašim službám.

PoctiveSEO.sk