Šablóna pre 4 základné typy článkov

Pomôžte si s touto šablónou základných typov článkov pre tvorbu prehľadnejších článkov s lepšou štruktúrou a členením.

Aké sú základné typy článkov?

 1. Zoznam položiek (The List post)
 2. Krok za krokom príručka (The Step-By-Step Guide)
 3. Rozšírená definícia (The Expanded Definition)
 4. Sprievodca pre začiatočníkov (The Beginner’s Guide)
 5. Obsahový rozbočovač/rázcestník/stredisko (Content hub)

1. Čo by mal obsahovať Zoznam položiek (The List post)

Typ článku Zoznam položiek, List post

NADPIS (H1 tag)

 • Začína očíslovaním počtu popisovaných položiek
 • Spomeňte očakávaný výsledok (tam kde to dáva zmysel)
 • Inšpirujte sa z TOP stránok v Google vyhľadávaní
 • Pomôžte si návodom, ako písať nadpisy

INTRO/Úvod

 • Udržujte ho krátky
 • Snažte sa navodiť dôveryhodnosť a kompetenciu v čo najmenšom počte slov, ako je možné (napr. zdôraznením nejakej skúsenosti, referencie, úspechom, neúspechom..)
 • pridajte tabuľku/zoznam/KLIKATEĽNÚ osnovu, z ktorej sa viete prekliknúť priamo na konkrétnu položku v texte
 • môžete ho napísať kurzívou, zarovnať na stred (vizuálne ho tak odlíšite od ostatného textu)

KONKRÉTNE POLOŽKY (H2 tag)

 • Použite H2 podnadpis pre každú položku
 • Očíslujte ich (tam kde to je možné)
 • Zamerajte ich na hodnotu, prínos, benefit… (nevypisujte položky len do počtu, aby boli. zdôrazňujte tie, ktoré môžu čitateľom nejako pomôcť)

ZHRNUTIE/ZÁVER

 • Zdôraznite 1-2 finálne tipy, zhrnutie, nejaké rozuzlenie, vyvrcholenie, záver, ku ktorému sme vďaka článku prišli..
 • Udržiavajte ho v rámci možností krátky, výstižný
 • Môžete spomenúť ďalšie súvisiace návody/články, ktoré by mohli čitateľovi pomôcť problematiku lepšie pochopiť

2. Čo by mala obsahovať Krok za krokom príručka (The Step-By-Step Guide)

Typ článku Krok za krokom príručka the step by step guide

Nadpis (H1 tag)

 • Odporúča sa začať štýlom “Ako”
 • Spomeňte očakávaný výsledok, kvôli ktorému by niekto danú príručku študoval
 • Spomeňte nevyhnutný počet krokov k zrealizovaniu

INTRO/Úvod

 • Ukážte, že danému problému rozumiete, že s ním máte skúsenosti
 • Predstavte stručne riešenie daného problému
 • Ukážte dôkaz, že máte skúsenosť s vyriešením daného problému

KONKRÉTNE POLOŽKY (H2 tag)

 • Použite H2 podnadpis pre každú položku
 • Očíslujte všetky kroky 
 • Používajte prítomný čas
 • Názorne vysvetlite jednotlivé kroky, aby aj laik vedel s týmto postupom celý proces zopakovať
 • Ak môžete, pridajte nejakú pridanú hodnotu, praktickú názornú ukážku

ZHRNUTIE/ZÁVER

 • Zosumarizujte kľúčové body, takisto môžete spísať zhrnutie, nejaké rozuzlenie, vyvrcholenie, záver, ku ktorému ste vďaka článku prišli..
 • Udržiavajte ho v rámci možností krátky, výstižný
 • Môžete spomenúť ďalšie súvisiace návody/články, ktoré by mohli čitateľovi pomôcť problematiku lepšie pochopiť

3. Čo by mala obsahovať Rozšírená definícia (The Expanded Definition)

Typ článku Rozšírená definícia The Expanded Definition

Nadpis (H1 tag)

 • Odporúča sa začať štýlom “Čo je/sú”
 • Pridajte k tomu zrozumiteľný pútavý kontext

INTRO/Úvod

 • Začnite s definíciou (odpoveď na otázku z nadpisu)
 • Pridajte tabuľku/zoznam/KLIKATEĽNÚ osnovu, z ktorej sa viete prekliknúť priamo na konkrétnu položku v texte

Nadväzujúce otázky

 • Urobte si výskum, čo ľudia hľadajú a chcú vedieť v tejto problematike
 • Použite H2 podnadpis pre každú z týchto nadväzujúcich otázok
 • Poskytnite odpovede na všetky dôležité otázky, ktoré ľudia chcú v tejto problematike poznať

ZHRNUTIE/ZÁVER

 • Zosumarizujte kľúčové body, takisto môžete spísať zhrnutie, nejaké rozuzlenie, vyvrcholenie, záver, ku ktorému ste vďaka článku prišli..
 • Môžete spomenúť ďalšie súvisiace návody/články, ktoré by mohli čitateľovi pomôcť problematiku lepšie pochopiť

4. Čo by mal obsahovať Sprievodca pre začiatočníkov (The Beginner’s Guide)

Typ článku Sprievodca pre začiatočníkov The Beginner’s Guide

Nadpis (H1 tag)

 • Spomeňte tému, ktorú bude návod riešiť
 • Spomeňte, že návod je určený pre začiatočníkov
 • Udržujte nadpis jednoduchý, zrozumiteľný

INTRO/Úvod

 • Zdôraznite a zosilnite body, prečo je dobré ovládať túto problematiku
 • Používajte jednoduchý zrozumiteľný štýl jazyka/písania
 • Povzbuďte čitateľov, že ak budú chcieť, zvládnu s pomocou tohto návodu zrealizovať vysvetľovaný proces
 • Vymenujte body, ktoré sa s týmto návodom môžu naučiť zrealizovať

O téme a nadväzujúce otázky

 • Urobte si výskum, čo začiatočníci hľadajú a chcú vedieť v tejto problematike
 • Použite H2 podnadpis pre každú z týchto nadväzujúcich otázok
 • Poskytnite odpovede na všetky dôležité otázky, ktoré ľudia chcú v tejto problematike poznať

ZHRNUTIE/ZÁVER

 • Poskytnite nejaké finálne povzbudenie.
 • Zosumarizujte kľúčové body, takisto môžete spísať zhrnutie, nejaké rozuzlenie, vyvrcholenie, záver, ku ktorému ste vďaka článku prišli..
 • Môžete spomenúť ďalšie súvisiace návody/články, ktoré by mohli čitateľovi pomôcť problematiku lepšie pochopiť

Čo je Obsahový rozbočovač/rázcestník/stredisko (Content Hub) a kedy ho využívať?

Obsahový rozbočovač, stredisko: Content Hub

Obsahový rozbočovač (content hub) predstavuje vzájomne prepojené články, ktoré sú zamerané na podobnú tému.

Obsahový rozbočovač (Content hub) pozostáva z troch hlavných častí:

 1. obsahový rozbočovač (content hub)
 2. podstránky
 3. odkazy

Obsahový rozbočovač je hlavná stránka najvyššieho levelu, ktorá môže všeobecne vysvetľovať problematiku témy.

Podstránky sú články, ktoré do hĺbky riešia konkrétnu tému.

Odkazy prepájajú podstránky s obsahovým rozbočovačom, a z obsahového rozbočovaču sa odkazuje na jednotlivé podstránky.

Jednoduchý príklad na ukážke investovania peňazí:

 • Obsahový rozbočovač všeobecne vysvetľuje problematiku investovania peňazí a vymenuváva jednotlivé spôsoby investícii a ako investovať peniaze (investovanie do ETF fondov, investovanie do akcií,...)
 • Podstránky sa venujú konkrétnej investičnej možnosti do hĺbky (napr. jedna podstránka sa venuje investíciam do ETF fondov, iná podstránka sa venuje investíciam do akcií atď)
 • Z obsahového rozbočovača smerujú linky na konkrétne podstránky. A z podstránok zas smeruje odkaz vždy aj späť na hlavný obsahový rozbočovač (na hlavnú tému, ako investovať peniaze)

Čo by mal obsahovať Obsahový rozbočovač/rázcestník/stredisko (Content hub)

 1. Hlavnú stránku rozbočovaču - Najvyšší level článku v tejto téme, ktorý prepája všetky články v tejto téme. Zvyčajne obsahuje odkazy na všetky podtémy/podkategórie, ktoré môžu byť rozdelené do kapitol
 2. Podstránky, podtémy, podkategórie - Tieto podtémy sa do hĺbky venujú konkrétnej problematike a komplexne ju vysvetľujú (väčšinou ide akoby o jednu kapitolu z celku), aj táto podkategória môže byť rozdelená do ďalších kapitol
 3. Odkazy - S pomocou odkazov sú prepojené podtémy s hlavnou témou s rozbočovačom obsahu: Rozbočovač odkazuje na všetky podtémy a každá podtéma odkazuje späť na rozbočovač

Autor článku a krátke bio

Medailon pre autora bio

Pod články (nielen) v blogu je možné pridať medailónik s autorom, s jeho fotografiou a s krátkym bio - vďaka čomu je možné zvýšiť dôveryhodnosť a kvalitu daného článku a teda aj daného webu.

Čo by mal obsahovať medailónik autora a jeho krátke bio?

 • Autor, meno a priezvisko
 • Kontakt
 • Prelinkovanie na jeho profesionálny profil
 • Stručné bio - potvrdzujúce kompetenciu, odbornosť
 • Môže byť aj fotka (najčastejšie anonymný a "falošní" autori nepoužívajú z pochopiteľných dôvodov fotku

Prečo používať autora a jeho krátke bio pre svoje články?

Google sa snaží zobrazovať čo najpresnejšie výsledky a aj preto dáva stále čoraz väčší dôraz na kvalitu obsahu. Jeden zo spôsobov, ako môže Google posudzovať kvalitu obsahu je aj to, že sa pozerá na autora daného obsahu.

Je predsa rozdiel, či článok o výmene motorového oleja napísal nejaký špecializovaný automechanik, alebo študent marketingovej komunikácie, či prípadne pekár.

Najväčší dôraz na kvalitu, autora a pod. dáva Google najmä pri témach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a šťastia ľudí - teda najmä pri weboch so zdravotnou tématikou, financie a pod.

Práve preto je dôležité a môže to byť nápomocné aj pre získavanie lepších pozícii v Google vyhľadávaní - ak ku svojím článkom pridáte aj podpis kompetentného autora, ktorý článok napísal.

Ak článok napísal niekto menej kompetentný, aj tu sa oplatí zdôrazniť v bio skúsenosti autora s danou témou, aj keď môžu byť napr. "len" študentské - vždy je to viac, ako žiadne.


Autor:

Martin Balko

Majiteľ webov PoctiveSEO + ParfumyLacno.sk + ZdraveByliny.sk a veľký fanúšik užitočnej pragmatickej optimalizácie vo všetkých životných úrovniach a činnostiach - nielen optimalizácie webov pre vyhľadávače.

Jednoduchý návod ako nastaviť najdôležitejšie on page SEO faktory pre web, článok, produkt či kategóriu v e-shope

Jednoduchý návod ako nastaviť najdôležitejšie on page SEO faktory pre web, článok, produkt či kategóriu v e-shope

Aj úplný laik môže dokázať nastaviť najdôležitejšie on-page SEO faktory pre svoj web. Nie je nutné mať akékoľvek skúsenosti so SEO. Stačí vedieť čo a ako nastaviť.

Čítať viac

SEO vs PPC: Ktorá z týchto možností je lepšia na propagovanie webu?

SEO vs PPC: Ktorá z týchto možností je lepšia na propagovanie webu?

Ako sa rozhodnúť pri výbere medzi PPC reklamami a SEO? Ktorá z týchto možností je lepšia pre propagovanie vášho webu? Pozrite sa na porovnanie SEO vs PPC a rozhodnutie môže byť potom oveľa ľahšie.

Čítať viac

SEO prípadová štúdia: ROZPOČET 100 Eur/mesiac a zvýšenie potenciálu organickej návštevnosti z 3700 návštev mesačne na 18 000

SEO prípadová štúdia: ROZPOČET 100 Eur/mesiac a zvýšenie potenciálu organickej návštevnosti z 3700 návštev mesačne na 18 000

Chcete vedieť ako je možné s cca 100 Eurovým rozpočtom na SEO zvýšiť potenciál organickej návštevnosti z cca 3700 návštev mesačne na viac ako 18 000?

Čítať viac