Blog

Ako (ne)robiť SEO a zvýšiť organickú návštevnosť zo 700 na 24 000 ľudí mesačne behom 8 mesiacov

Publikované: 28.12.2022

Auktualizované: 19.02.2024

Pozrite si autentickú prípadovú štúdiu, ktorú napísal náš klient. Pozrite sa, ako zvýšil s pomocou našich služieb návštevnosť svojho webu zo 700 na 24 000 návštevníkov mesačne, čo všetko ho to stálo a koľko SEO špecialistov vyskúšal pred nami.

Tento príbeh/prípadová štúdia rozpráva o tom, ako som sa bez akejkoľvek odbornej znalosti e-commerce prostredia pustil do budovania e-shopu. Jedná sa o zbierku skúseností, chýb, omylov, rád a postupných úspechov začínajúceho e-shoppára, zameranú predovšetkým na oblasť SEO problematiky s drobným presahom aj do ostatných oblastí online marketingu.

Začiatok podnikania v e-commerce

Písala sa prvá polovica roku 2020.

Po takmer desiatich rokoch strávených v cestovnom ruchu (od základnej referentskej práce, cez manažérske pozície až po riadenie vlastnej firmy s pätnástimi zamestnancami) som finišoval prípravy k splneniu svojho dlhodobého sna - založenie vlastnej cestovnej kancelárie.

Bohužiaľ, osud tomu neprial a príchod epidémie koronavírusu pochoval takmer k spusteniu pripravovaný projekt CK a tiež už fungujúcu firmu, zaiťujúcu ubytovanie, dopravu a služby po celom svete.

Radšej ako sedením v kúte so založenými rukami a trúchlením nad nepriazňou osudu, rozhodol som sa začať znovu a pretvoriť svoju vášeň k práci k vybudovaniu niečoho nového. Vyhodnocovanie budúceho živobytia malo tri kľúčové podmienky:

 • Nemôže to negatívne ovplyvniť epidémia covidu-19
 • Musí to mať spoločenský prínos a zmysel
 • Musí mi to byť blízke a baviť ma to

Vo svojom dvadsiatom roku života, keď som sa potýkal so závažnými zdravotnými problémami, som si vybudoval pozitívny vzťah ku konope, ktoré mi moje zdravotné komplikácie pomohlo zvládnuť a prekonať. Následným skúmaním a experimentovaním s kanabinoidmi som sa presvedčil, že rastlina nazývaná konope je malý zázrak, ktorý má množstvo zdravotných prínosov.

Konope (jeho pestovanie, spracovanie a potenciál v liečbe rôznych zdravotných problémov) som rozumel veľmi dobre. Konopný trh, orientovaný na legálne CBD produkty, zažíval obrovský boom a konope všeobecne bolo čím ďalej, tým menej stigmatizované len ako rekreačná psychoaktívna látka.

Padlo teda rozhodnutie - zasadiť semienko, vypestovať kytičky, vyrobiť z nich produkty a následne ich prostredníctvom e-shopu ponúknuť ľuďom. Proces pestovania a výroby nebol prekážkou. Chod e-shopu bol však pre mňa veľkou neznámou.

Príprava e-shopu

Vo februári roku 2021 som mal sklad naplnený pruduktmi vlatnej výroby a e-shop herbalus.cz bol pripravený k spusteniu. Hlavne z dôvodu nemožnosti mať v konopnom biznise na e-shope platobnú bránu od bežných poskytovateľov spolupracujúcich s krabicovými riešeniami e-shopov, som sa rozhodol nechať si vytvoriť vlastný e-shop na mieru.

Portfólio Herbalusu zahŕňalo takmer štyri desiatky rôznych produktov od sušiny CBD konope samotného, cez CBD oleje a kapsule, až po konopnú kozmetiku, konopné čaje či rôzne superpotraviny.

Tvorba e-shopu prebiehala v spolupráci s kamarátmi - programátormi z Geryla.com, takže všetko bolo do detailu podľa mojich predstáv a s vytvoreným e-shopom som bol nadmieru spokojný. Po miesiacoch príprav, tvorenia, fotenia a písania popiskov bol Herbalus prirpavený k spusteniu.

herbalus 

Vstup do sveta online marketingu

S blížiacim sa spustením e-shopu som začal hľadať osoby a firmy, ktoré by pomohli Herbalusu dostať sa na svetlo sveta a získať zákazníkov.

Mal som všeobecný prehľad o tom, čo všetko je potrebné a ako by mal marketingový mix vyzerať, ale témam ako PPC reklamy, SEO optimalizácia som rozumel iba veľmi povrchne a laicky. Pri spätnom hodnotení by som povedal, že som im nerozumel prakticky vôbec - špeciálne SEO problematike.

Prirodzene som teda začal pátrať po špecialistoch, ktorí danej problemaitike rozumejú a začnú posúvať e-shop správnym smerom. Týmto tiež začala moja dlhá cesta vzdelávania sa a série draho zaplatených skúseností, chýb a omylov.

Spolupráca s marketingovou agentúrou

Po mnohých telefonátoch s rôznymi subjektmi a freelancermi padlo rozhodnutie na spoluprácu s lokálnou marketingovou agentúrou. Začala sa na mňa hrnúť hromada nových pojmov, informácií, požiadaviek a cenových odhadov a rozpočtu. Po čase sme tiež dostali informáciu, že daná agentúra vlastne rieši iba PPC reklamy a ohľadom SEO problematiky som bol odkázaný na overeného špecialistu - freelancera, s ktorým spolupracujú.

SEO špecialista odporúčaný marketingovou agentúrou

Doporučený špecialista vyzeral profesionálne, dobre komunikoval a vysvetlil nám, ako bude spolupráca vyzerať. Všetko vyzeralo sľubne. Mesiac pred plánovaným spustením e-shopu sme odsúhlasili spoluprácu, zaplatil som vyššie jednotky tisíc za vstupnú analýzu a s dobrým pocitom sa tešil na štart predaja a budovania značky.

Prvé skúsenosti so SEO

Moje povedomie o SEO na začiatku roku 2021 bolo také, že sa jedná o niečo, čo ovplyvňuje pozície na webe vo vyhľadávačoch. Nemal som ani tušenia, z akých jednotlivých aspektov sa skladá, aké faktory hrajú rolu a čo všetko je potrebné.

V daný moment som riešil toľko vecí naraz (pestovanie, výroba, obaly, legislatíva, sklady, cenotvorba, príprava kamennej predajne, personálne obsadenie, expedícia a logistika, sociálne siete, funkčnosť a ladenie e-shopu, atď.), že som absolútne nemal priestor sa ponoriť hlbšie iba do jednej veci ako je SEO a začať sa v nej viac vzdelávať. Slepo som veril špecialistom okolo seba a snažil sa porozumieť maximu nových pojmov a informácií.

Prvá SEO “analýza a stratégia”

Po niekoľkých dňoch od úhrady SEO analýzy sme obdržali vypracovaný dokument o 18 stránkach s názvom “SEO analýza a stratégia pre e-shop Herbalus”, ktorý na mňa v daný moment v súvislosti s mojou neznalosťou urobil veľmi dobrý dojem.

Keď sa na dokument pozriem spätne, s odstupom času, viem, že sa nejedná ani tak o analýzu a stratégiu, ako skôr o kuchárku s vysvetlením pojmov a faktov v oblasti SEO, ktoré sú dohľadateľné behom pár minút na všetkých weboch zameraných na SEO problematiku.

Spätne toto nehodnotím nijako zásadne negatívne, pretože to pre mňa bolo v daný moment veľmi prínosné a pomohlo mi to zorientovať sa v základných veciach, ktoré hrajú rolu a s ktorými je potrebné pracovať. Ak by za mnou niekto prišiel s takýmto dokumentom teraz, tak mu poďakujem a požiadam o vrátenie peňazí. Ničmenej, možno bol dokument cielene prispôsobený mojej úrovni znalostí, takže ako hovorím - aj spätne ho hodnotím relatívne kladne.

SEO stratégia - ako vytiahnuť neznalým peniaze z vreciek

Čo už spätne nehodnotím kladne, bola navrhnutá SEO stratégia, pretože ako už teraz viem, jednalo sa o vyťahovanie peňazí z mojich vreciek bez akéhokoľvek vynaloženého úsilia či snahy o reálny prínos novovzniknutému webu.

Tu je stratégia, ktorú som obdržal:

prvni specialista haromonogram 

Mesačná odmena SEO špecialistu sa pohybovala okolo 290 eur. Čo som za túto čiastku obdržal?

 • Február
  • Založenie Google search console (10 minút práce)
  • Doporučenie na rozšírenie počtu kategórií. Konkrétne znelo doporučenie:

“Kategórii CBD olej urobte podkategórie CBD tinktúry a CBD kapsule”

“Kategória Superpotraviny má príliš všeobecný názov, doporučujem skôr premenovať na CBD superpotraviny” - tá však obsahovala napríklad vitamín C, spirulinu a pod., tzn. veci, ktoré nie sú CBD. Úplne scestné a relevantné doporučenie (časový vklad tohto z polovice mylného brainstormingu - 5 minút?).

 • Marec - v sumarizácii práce za mesiac marec sme obdržali nasledujúce: 
  • V nadväznosti na mnou vybrané nosné kľúčové slová sme obdržali zoznam 15-tich názvov článkov, na ktorých témy sme si mali sami vypracovať články na blog. Doporučená dĺžka - dva normostrany.

Uvediem príklad: medzi kľúčové slová som uviedol napr.: spánok

Obdržali sme doporučenie na vyhotovenie článku: Ako zlepšiť spánok? (uvedený časový vklad - 7 hodín práce, reálne - 15 minút?)

 • “Riešenie chýbajúcich metadát a altov” - na otázku, čo to znamená a čo konkrétne bolo vykonané, som nikdy nedostal odpoveď.

Tu mi už významným spôsobom blikala pomyselná červená kontrolka, že takto by to nemalo vyzerať a že je niečo zle.

 • Apríl - tu som sa už začal o SEO zaujímať hlbšie a pýtať sa na jednotlivé kroky a časti vykonanej práce, požadoval som onu analýzu slov, ktorú sme nikdy nevideli, dožadoval sa na linkbuilding, prehodnotenie priorít stratégie atď.

SEO špecialista sa utlmil v komunikácii, na čo mi po urgenciách bolo oznámené, že už nemá čas sa nám venovať a ukončuje spoluprácu.

Chybami sa človek učí. Táto chyba ma stála niečo cez 800 eur a tri mesiace spáleného drahocenného času, pretože za toto obdobie sa v oblasti SEO vývoja webu neurobilo dočista nič. Dostal som cennú lekciu, že nie je reálne sa v žiadnom aspekte podnikania spoliehať čisto na nejakého špecialistu, bez toho, aby som tomu sám rozumel.

Ako som sa zmienil, na tohto špecialistu sme dostali doporučenie od marketingovej agentúry, ktorá nám riešila PPC reklamy. Ohľadom nej sa mi mala rozsvietiť ďalšia červená kontrolka, ale bohužiaľ nezasvietila.

SEO špecialista č.2

E-shop začal na moje milé prekvapenie od prvých mesiacov fungovať veľmi dobre, pokryl náklady na svoj priebeh a vždycky ešte niečo zostalo na nové investície. Za počiatočný dobrý štart vďačím priateľom, kamarátom, známym a ľuďom zo svojho okolia, pretože počet zdieľaných príspevkov na soc. sieťach o vzniku Herbalusu ďaleko predčil moje očakávania.

Ďalej sa podarilo využiť to, že v prvých mesiacoch ešte Google nepostrehol, že sa zaoberáme pruduktami z konope a išlo použiť Google Ads. Ďalej sme pracovali so Sklikom a veľkým boosterom bol v prvých mesiacoch tiež influencer marketing, ktorý v polovici roku 2021 ešte na Instagrame fungoval v porovnaní s dneškom celkom dobre.

Po katastrofálnej skúsenosti s prvým SEO špecialistom som začal sám tvoriť obsah na blog vo frekvencii cca 1 článok o 2-3 normostranách týždenne (dnes sa za tento “obsah” hanbím, pripisujem ho a upravujem) a začal sa obzerať po novom odborníkovi na SEO.

Pri výbere nového SEO špecialistu som sa rozhodol spoliehať viac na svoj úsudok. Vybral som niekoľko potenciálnych kandidátov na serveri navolnenoze.cz a oslovil ich. Po niekoľkých dňoch komunikácie sa vykryštalizoval vhodný kandidát, ktorý bol naviac z nášho regiónu a navrhol, že sa za mnou zastaví osobne.

Tento človek mal v obore 11 rokov praxe, komunikoval rýchlo a profesionálne, doložil grafy a čísla potvrdzujúce jeho schopnosti, takže sme sa dohodli na spolupráci a cene 500 eur mesačne, ktorá zahŕňala prácu na SEO optimalizácii, linkbuilding (články na mieru na témy našich produktov na rôznych weboch s prelinkovaním na náš web) a 5x článok na nám vybrané témy o rozsahu 2-3 normostrán. Obdržal som tiež prístup do Collabimu, čo bol pre mňa nástroj, ktorý som dovtedy nepoznal a veľmi ma tešilo, že môžem sledovať vývoj pozícií nami vybraných kľúčových slov, ktoré sa fixne zadali do Collabimu.

Kvalita SEO práce druhého SEO špecialistu

Začali sa objavovať prvé články na mieru odkazujúce na náš e-shop, ktoré boli tohto štýlu:

 • http://www.onlinecesko.cz/cbd-a-deprese-dokaze-si-konopi-poradit-i-s-psychickym-problemem/
 • http://www.mladypohled.cz/cbd-stredem-pozornosti-co-latka-pochazejici-z-konopi-umi/ 
 • https://prakticky-zivot.cz/zdravi/zivotosprava/cbd-oleje-jsou-prospechem-pro-zdravi

Neznáme servery s, podľa môjho názoru, nulovým dosahom a nulovou pridanou hodnotou, ale bolo mi tvrdené, že je to jedno, že dôležitý je spätný odkaz.

Zároveň sme dostávali články na nami vybrané témy. Boli síce často fakticky zle a objavovalo sa v nich dosť gramatických chýb, ale bol som rád, že sa “niečo deje”, že pri vybraných kľúčových slovách svieti Collabimu zelené znamienko +, tzn. že začali zaujímať vo vyhľadávačoch nejaké pozície.

Monotónnosť stránok, kde boli publikované články v rámci linkbuidingu + nekvalitná copywriterská práca mali byť zdvihnutým prstom, ale nie som typ človeka, čo by chcel meniť ľudí, s ktorými pracuje, pre pár nedokonalostí. Naviac v situácii, kde plne nerozumiem čo a ako funguje.

Herbalus.sk

Na jeseň roku 2021 sme spustili slovenskú verziu webu na doméne herbalus.sk. Pretože sme na Slovensku nemali Sklik.cz a náš účet v Google adwords bol už kvôli konopnému charkateru produktov zablokovaný, nemali sme veľa možností pre platenú propagáciu a rozhodli sa budovať web čisto na organike.

Požiadali sme SEO špecialistu o rozšírenie svojej pôsobnosti aj na tento web, s čím súhlasil za ďalších mesačných 400 eur. Celkovo sme teda platili za služby pre obe domény 900 eur.

Herbalus.cz tak nejak pomaličky rástol, organicky k nám prišlo pár desiatok ľudí mesačne a bolo nám často opakované, že musíme hlavne vytrvať v nastavenej práci a výsledky sa dostavia.

Herbalus.sk bol zato na mŕtvom bode a organicky (teda aj celkovo) naň nezavítal ani človek. Stav vývoja kľúčových slov bol na oboch weboch v marci roku 2022, po 10tich mesiacoch práce druhého špecialistu, nasledujúci:

Herbalus.cz

herbalus cz vyvoj klicovych slov styskala 

 

Herbalus.sk

herbalus sk vyvoj styskala 

Najmä “vývoj” slovenského webu bol pre mňa alarmujúci a rozhodol som sa ho riešiť a skúsiť sa poohliadnuť po niekom inom.

Moja logická úvaha v daný moment bola taká, že náš SEO špecialista je Čech, takže mu možno preto tá slovenská verzia nejde. Bolo by dobré sa pre herbulus.sk poohliadnuť po niekom zo Slovenska.

V medzičase  som obdržal od daného špecialistu sériu článkov, kde šla gramatická správnosť na úroveň 3.triedy základnej školy. V článku o 520 slovách bolo 20 do očí bijúcich gramatických chýb.

Bolo mi vysvetlené, že má nového copywritera a že nám teda článok nebude účtovať. Veľmi milé. Uvedomil som si, že s výmenou SEO špecialistu už včera bolo neskoro.

Ukončenie spolupráce

U tohto špecialistu by som určite rád zrekapituloval svoj pohľad na vzájomnú spoluprácu. Na rozdiel od prvého špecialistu, ktorý vyložene zneužíval našu neznalosť a nerobil nič, tento vykonával sľúbenú prácu, tvoril PR články a získaval spätné odkazy, zásoboval nás blogovými článkami a bol k dispozícii, keď sme potrebovali poradiť.

Nemyslím si, že by svoje činy myslel nejako zle, pravdepodobne robil to najlepšie, čo bolo v jeho silách, ale bohužiaľ táto práca nebola dostatočne kvalitná a mnoho rád a nastavených konceptov bolo jednoducho chybných.

Na záver tiež prejavil záujem o zhodnotenie, čo sme vnímali na jeho práci ako zlé a prečo sme sa rozhodli pre zmenu. Oceňujem teda snahu o sebareflexiu a zlepšenie kvality svojich služieb.

PPC reklamy - reklamná agentúra vs. freelancer

V tomto období došlo tiež k ukončeniu spolupráce s reklamnou agentúrou. Google ads boli zablokované po pár mesiacoch, teda po roku od vzniku, čo sa týka PPC reklám fungovali iba na Skliku. Taktiež mi bolo tvrdené, že je potrebné vytrvať a PNO sa postupne bude znižovať.

Po nejakých 9-10 mesiacoch spolupráce s agentúrou mi došla trpezlivosť a požiadal som jedného freelancera, na ktorého som obdržal doporučenie, o analýzu stavu. Tento freelancer behom hodiny objavil množstvo nedostatkov a priestoru k zlepšeniu. Dal nám návrh na konkrétne kroky, s tým, že on sám by týmito krokmi behom troch mesiacov dostal PNO na 50%.

Ako som zmieňoval - nie som typ človeka “kam vietor, tam plášť”, tzn. tieto kroky som predniesol agentúre s tým, že im dávam trojmesačný priestor pre zlepšenie, inak budem nútený dať šancu niekomu inému, kto tvrdí, že to zvládne podstatne lepšie.

Na moje prekvapenie sa o to marketingová agenúra ani nepokúsila a rovno povedala, že bude lepšie, keď ukončíme spoluprácu. Neskrývam, že som z tohto prístupu bol celkom v šoku.

PPC reklamy teda prebral freelancer - PPC špecialista. Behom prvého mesiaca sa mu podarilo dostať PNO na 50% pri zachovaní návštevnosti a obratu. V nasledujúcich mesiacoch prišla vojna a prepady tržieb, ničmenej aj napriek tomu sa za celú dobu spolupráce držíme PNO 63% a to aj cez významne horší stav ekonomiky a celkového vývoja trhu.

Ešte si dovolím podotknúť, že tento freelancer - Robert Sikora - účtuje za svoju prácu tretinovú sadzbu oproti agentúre, a zároveň udržuje pravidelný kontakt, informuje nás o novinkách, zmenách a novonasadených kampaniach. Diametrálne odlišný prístup, cena aj výsledky.

SEO špecialista č.3 - Martin Balko - zistenie, ako sa robí SEO

Opäť som hľadal na serveri navolnenoze.cz, kde som si vyfiltroval slovenských SEO špecialistov a spojil sa s pánom Martinom Balkom.

Tu bola očividná prvá zmena v prístupe: namiesto bezhlavého odkývania spolupráce a nacenenia, sa mi dostalo odpovede, že si najskôr musí overiť môj prístup k práci, zmysluplnosť projektu, fungovania e-shopu atď. + nutnosť požiadať o zvolenie jedného zo svojich jestvujúcich klientov, ktorý má charakterovo podobný sortiment, v ktorom sa niektoré položky prelínajú. Našťastie daný klient výhrady nemal.

Po niekoľkých vzájomných telefonátoch a krátkom oťukávaní sme sa dohodli na spolupráci v rámci webu herbalus.sk.

Ukázal som mu, čo je aktuálne vykonané a aké to má výsledky. V nasledujúcich týždňoch sa mi začali otvárať oči a celé moje vnímanie SEO problematiky.

Na odporúčanie pána Balka som si prečítal niekoľko článkov z jeho tvorby o SEO:

Potom som si pozrel niekoľko videí a dostal od pána Balka prístup do profi Ahrefs účtu.

Pochopil som, ako žalostne sme posledné mesiace plytvali financiami a predovšetkým časom.

Zatiaľ čo špecialista č.2 mi jedenkrát mesačne poslal faktúru a report, pán Balko mi od samého začiatku začal vysvetľovať, ako SEO funguje, čo robíme zle, čo má v očiach Google hodnotu a čo naopak škodí. Denne som dostával množstvo užitočných rád a informácií, ktoré markantne zvyšovali moje povedomie o celej tejto disciplíne.

Vysvetlil mi, že linkbuilding postavený na pár nakúpených odkazoch z pochybných serverov nemá príliš hodnotu a tiež, že publikované články, ktoré majú 2 normostrany, sú plytké, plné všeobecných fráz, bez hlbšieho rozobrania problematiky, nemajú pre čitateľa (a tak ani pre vyhľadávateľa) žiadny hlbší prínos.

Zmena premýšľania o SEO a zmena konceptu

S pánom Balkom sme sa dohodli, že prevezme správu oboch webov, a že bude potrebné zmeniť celkový koncept doterajšej práce. Vysvetlil mi, ako kontraproduktívny bol doterajší linkbuilding, resp. linkspaming na serveroch pochybných PR portálov.

Po prvýkrát za celé fungovanie v spolupráci so SEO špecialistami som obdržal hodnotnú analýzu kľúčových slov, vrátane doporučení na témy, s ktorými bude pracovať a v ktorých máme najväčšie šance sa rýchlo prebojovať na predné stránky vyhľadávačov.

Dohodli sme sa, že raz za čas dostaneme spracovaný článok od lekára či iného odborového špecialistu, že budeme dostávať odkazy zo serverov, ktoré sú prirodzene navštevované a kde to má nejakú prirodzenú hodnotu. Kde môžu niekomu pomôcť a kde odkazy na náš web majú naozajstný zmysel.

Linkbuilding od PoctiveSEO.sk

Tu došlo k obrovskej zmene. Doteraz sme získavali odkazy iba zo serverov a portálov, ktoré majú jediný účel - nechávajú si platiť za to, aby sa na nich mohli publikovať PR články a realizovať linkbuilding. Reálne dosahy, čítanosť či hodnota pre hypotetického čitateľa bola nulová. Publikované PR články nikdy nikto nečítal a existovali iba za jediným účelom - získať spätný odkaz. Možno, že je to lepšie ako nič, ale bolo mi ukázané, že sa to dá robiť aj inak a lepšie.

Vďaka práci pána Balka sme začali získavať spätné odkazy z webov, ktoré majú zmysel, navštevujú ich skutoční ľudia, a dokonca aj tie spätné odkazy v texte či doporučenie na súvisiaci článok (náš), majú v kontexte logiku a význam, tzn. reálnu šancu, že na ne niekto klikne a dozvie sa niečo, čo by ho mohlo zaujímať či objaviť produkt, ktorý by mu mohol pomôcť.

Príklady webov so získanými spätnými odkazmi:

Sám sebe copywriterom

Toto začalo prebiehať v marci/apríli roka 2022, teda v dobe, keď začala vojna na Ukrajine. V tej dobe u nás došlo k prepadu a po roku pozvoľného rastu sme dostali facku a začali riešiť významný pokles tržieb, krízy a škrty.

V situácii, kedy tečie do topánok a finančné možnosti sú obmedzené, som vyhodnotil, že pokiaľ chcem v niektorých z oblastí podnikania pridať, tak môj časový vklad do SEO a copywritingu by mohol mať najväčší zmysel a pridanú hodnotu. Rozhodol som sa teda napísať jeden obsiahly článok, ktorý sa publikuje na našom blogu.

Začal som si vyberať témy najprv podľa určenej stratégie, potom pocitovo podľa toho, čo mi tak nejak dávalo zmysel, a teraz ich vyberám za pomoci analýzy konkurencie či rôznych SEO tools. Držal som sa rád pána Balka, že najväčší úspech bude mať to, čo dá ľuďom ozajstnú hodnotu v podobe vecných a zmysluplných informácií.

Každý deň som strávil niekoľko hodín čítaním štúdií a zahraničných publikácií a na základe toho tvoril obsah. Denne som publikoval články o rozsahu 5 - 12 normostrán.

Príklady vytvorených článkov:

 • https://www.herbalus.cz/blog/7705877-alzheimerova-choroba-priciny-priznaky-a-lecba
 • https://www.herbalus.cz/blog/6779998-leky-na-spani-ucinky-vedlejsi-ucinky-kontraindikace-a-rizika
 • https://www.herbalus.cz/blog/5767688-roztrousena-skleroza-priznaky-priciny-a-lecba
 • https://www.herbalus.cz/blog/5576257-celiakie-priciny-priznaky-dieta-a-lecba

Prvé úspechy v oblasti SEO

Jún 2022, 15 mesiacov od spustenia e-shopu, 2 mesiace od spolupráce s pánom Balkom a zmeny konceptu. Krivky organickej návštevnosti a pozícií kľúčových slov sa odlepili od zeme a začali stúpať nahor. Konečne naša činnosť začala dávať zmysel a nejaké výsledky.

Niekoľko hodín denne som pripravoval nový článok, ale čo s desiatkami článkov, ktoré už na webu boli a ja som vedel, že sú zlé? V praxi som sa za tento jednoduchý a povrchný obsah hanbil. Bohužiaľ, už na ne cielili niektoré odkazy a zároveň k nášmu prekvapeniu aj niektoré z nich získavali nejaké pozície vo vyhľadávaní, tzn. mazať ich nebolo príliš múdre.

Začal som na dennej báze fungovať s programom Ahrefs, vyberať si články, ktoré už sú nejakým spôsobom navštevované a majú drobné úspechy, a začal ich od základu prepisovať.

Práca s kľúčovými slovami a analýzou jestvujúcej práce sa stala denným chlebom. SEO odboru som začal venovať väčšinovú časť zo svojich 12-14tich hodín práce denne.

Čím viac so začal vidieť, že daná práca má zmysel, tým viac ma pohltila. Denne som sa začal v danej problematike vzdelávať, či už pomocou konzultácií s pánom Balkom, facebookových skupín, rôznych článkov, konferencií či videí dostupných na internete.

Výsledky v číslach

V júni roku 2022 na web herbalus.cz prišlo organicky cca 1 000 ľudí mesačne.

Na web herbalus.sk 0 ľudí mesačne.

V decembri roku 2022 na web herbalus.cz prišlo organicky 24 000 ľudí.

Na web herbalus.sk 4 000 ľudí.

Aktuálny stav/graf organiky v decembri je nasledovný:

Herbalus.cz

herbalus cz organic 

Herbalus.sk

herbalus sk vyvoj organiky 

Staré (resp. aj tie nové) články prechádzajú neustálou úpravou, doplňovaním, prelinkovávaním a vývojom. Sú doplňované o nové odstavce, informácie a infografiky.

Na dennej báze pracujem s postavením kľúčových slov. Tie, ktorých sa chytáme, sa snažím rozvíjať o nové odstavce a vylepšovať ich. Články sme tiež postupne začali dopĺňať o videá vlastnej tvorby.

Vplyv na ich posun vo vyhľádavačoch je až neuveriteľný.

Aktuálne máme na webe herbalus.cz takmer 200 kľúčových slov na 1.-3. pozícii a ďalších viac ako 400 na 4.-10. pozícii, tzn. na prvej stránke Googlu.

herbalus cz vyvoj klicovych slov 

Nepochybujem o tom, že sme nabrali ten správny smer a teraz neostáva nič, než sa ho držať a snažiť sa kvalitu našej práce neustále vylepšovať.

Uvedomil som si, že základ úspechu v SEO je až prozaicky jednoduchý - tvoriť kvalitný obsah, ktorý má pre čitateľov hodnotu, a ponúknuť relevantnú odpoveď na ich otázky.

Nesnažiť sa hľadať žiadne skratky, ale investovať svoj čas a úsilie. Pokiaľ je toto pod kvalitným vedením a mentoringom, úspech sa dostaví.

Prirodzený linkbuilding

V nadväznosti na kvalitný obsah sa začali samé objavovať ďalšie drobné úspechy. Na obsah nášho blogu čím ďalej, tým častejšie začínajú odkazovať iné, známejšie a navštevovanejšie stránky, ktoré nás citujú alebo nechcú danú problematiku rozoberať príliš do hĺbky a radšej tak odkážu na nás, čo máme danú tému spracovanú dopodrobna, viď:

https://cnn.iprima.cz/take-uzivatele-marihuany-mezi-ridici-budou-moct-pri-kontrole-brzy-foukat-do-balonku-190773

Rovnako tak som pred časom prestal byť pomyselným sebcom aj ja. V počiatkoch mi ani nenapadlo vkladať do článkov odkazy na cudzie weby, s ktorými nemáme nič spoločné. Teraz, pokiaľ mám v článku tému, ktorú zmienim okrajovo/povrchne a zaslúži si vysvetlenie, rád odkážem na cudzie webové stránky, kde sa mi dostalo uspokojivého vysvetlenia k danej téme (to isté platí pre slová či terminológiu, ktorá si zaslúži vysvetlenie).

Na pravidelnej báze tiež dostávame návrhy od rôznych marketingových agentúr či samostatných webov na vzájomnú spoluprácu a výmenu odkazov.

Poctivá práca prináša výsledky

Zo strany pána Balka aktuálne prebieha perfektný mentoring voči mojej osobe, vďaka ktorému som schopný SEO problematike rozumieť čím ďalej, tým lepšie a na základe toho správne pracovať s naším webom.

Pán Balko zaisťuje kvalitné spätné odkazy, publikuje PR články na externých serveroch a pravidelne dodáva profesionálne napísané články na odborné témy ako je tento:

https://www.herbalus.cz/blog/2319920-insomnie-nespavost-poruchy-spanku-priciny-lecba

To všetko ako pre herbalus.cz, tak pre herbalus.sk.

Ja sa snažím 5x týždenne publikovať obsiahly článok na tému spojenú s ľudským zdravím či konope. Denne sa snažím pracovať so starými článkami a prepisovať to, za čo sa hanbím, že sa na našom webe vôbec objavilo.

Kolega v kancelárii preloží 5 článkov týždenne do slovenčiny a tým zásobuje slovenskú verziu webu pravidelným, kvalitným obsahom.

Aktuálne nám organickí návštevníci tvoria cca 50% tržieb, pričom 30% je direct a zvyšných 20% je rozložených medzi “paid”, “affiliates”, “e-mail”, “social” a “referral”.

Napriek tomu, že ako výrobca/e-shop nezažívame práve čas blahobytu, budovanie organiky mi robí obrovskú radosť a je to pre mňa nádej k lepšiemu zajtrajšku.

Stále však vnímam ako veľmi frustrujúci fakt, že som nenávratne spálil rok času s "odborníkmi", ktorí využívali moje začiatočnícke neznalosti či neboli úplnými odborníkmi, ktorí mi dávali zavádzajúce, scestné či úplne chybné rady s minimálnou snahou vytvoriť akúkoľvek pridanú hodnotu či naozaj pomôcť svojmu klientovi v tom, v čom sa považujú za špecialistov.

Som veľmi rád, že som narazil na Martina Balka a jeho https://www.poctiveseo.cz/, ktorý odvádza skvelú profesionálnu prácu s ľudským prístupom a v SEO problematike mi otvoril oči takým spôsobom, že sa pre mňa z neho stala obľúbená disciplína online marketingu a podnikania všeobecne.

Je dobré vedieť, že sa v oblasti týchto služieb pohybujú aj ľudia, ktorým záleží aj na výsledkoch ich práce a úspechu ich klientov.


Autor:

tomas-konieczny 

Bc. Tomáš Konieczny

Narodený 4.7.1992 v Třinci

Vyštudoval ekonomický odbor, celý život sa však venoval cestovnému ruchu, zdravému životnému štýlu, konope a skúmaniu jeho vplyvu na ľudské zdravie.

Zakladateľ a jednateľ firmy Herbalus, kde sa stará o každodenný chod spoločnosti - od kontaktu so zákazníkmi v kamennej predajni, cez marketing, priebeh e-shopu, až po vývoj nových produktov a objavovaniu prínosu konope v rôznych fzických či psychických aspektoch zdravia a života.

Dôležité info: Ukončenie spolupráce a dištancovanie sa od Herbalusu:

Vzhľadom k tomu, že Herbalus pridal behom našej spolupráce do svojej ponuky opiáty typu Kratom - sami uvádzajú na svojom webe, že: "nie je tak škodlivý ako ostatné opioidy (napr morfín je opioid) Na kratome môže vzniknúť fyzická aj psychická závislosť. Fyzická závislosť na kratome môže mať naozaj ťažké abstinenčné príznaky..."

- tak sme sa ich upozornili, že pokiaľ budú mať v ponuke akékoľvek opiáty, látky na hrane zákona a látky ohrodzujúce zdravie ľudí, tak s nimi nemôžeme ďalej spolupracovať.

Škodlivosť a riziká kratomu sme konzultovali s kompetentným výskumníkom z Českej psychedelickej spoločnosti, kde bežne testujú a skúmajú najrôznejšie látky, opiáty, drogy atď.

Takisto sme dostali informácie od človeka pracujúceho na Pražskej klinike pre závislých a ohľadom kratomu nám napísal toto: "Kratom dnes hodně frčí a jedou na něm převážně mladí lidé. Odvykací stavy jsou jako na heroinu, takže se musí podávat substituce. Je to docela mazec".

Vzhľadom k tomu, že od pána Konieczneho sme nedostali odbornú fundovanú odpoveď, dôvody ani zmysluplné medicínske argumenty a podklady ohľadom užitočnosti či rizík Kratomu, spoluprácu sme teda okamžite ukončili a prosíme ľudí o opatrnosť, najmä čo sa týka oblasti zdravia - nech neriešia dôležité veci ľahkovážne, štýlom "Jediný rozdíl mezi jedem a lékem je dávka".

Kontaktujte nás

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na mieru

Nie je nutné riešiť všetko - dôležité je získať nových zákazníkov, zlepšovať web a poskytovať užitočnosť.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO stratégia

Vytvárajte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil čo najviac ľudí - témy si vyberajte cielene a vytvárajte postupne krok za krokom.

 

Komplexné SEO už od 100 Eur

Trápi vás obmedzený rozpočet? SEO služby poskytujeme rovnako veľkým aj malým webom, e-shopom či portálom.

Buďme v kontakte

Icon

Telefón

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakčný CMS systém spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.