Prečo sa oplatí investovať do SEO optimalizácie?

Čo urobí väčšina ľudí ak májú nejaký problém a hľadajú naň riešenie?

Správne, použijú Google vyhľadávanie.

Jedinečná výhoda SEO optimalizácie oproti všetkým ostatným formám propagácie.

SEO ponúka možnosť zobrazovať weby tým ľuďom, ktorí ich hľadajú – bez presviedčania, vnucovania, otravovania alebo spamovania reklamnými ponukami.

Je to jedinečná výhoda, ktorá ponúka riešenie správnym ľuďom v správny čas – tým ľuďom, ktorí hľadajú riešenie, vtedy keď ho potrebujú.

To samo o sebe môže zvyšovať dôveryhodnosť daného webu s ponúkaným riešením.

Ak práve váš web dokáže poskytnúť takéto riešenie, bolo by dobré – aj pre vás a aj pre hľadajúcich ľudí - aby to aj urobil. A práve v tom mu pomôže SEO optimalizácia.

Prečo má význam investovať do SEO optimalizácie?

Veľa majiteľov vníma vlastný web obrazne povedané ako svoje dieťa – avšak všetko úsilie, nadšenie a investície minú na jeho „splodenie“ s dizajnérmi a programátormi.

Zrodením webu považujú svoju prácu za ukončenú a už len od neho očakávajú výsledky a zisky.

Možno aj preto nie je prekvapujúce, že podľa výskumu Ahrefs (jeden zo svetových lídrov vývoja SEO nástrojov) vyše 90% všetkých webov je na Google v podstate neviditeľných. A len ťažko ich dohľadať aspoň na ich doménové meno.

Význam SEO optimalizácie a jeho prínos.

Ani ten najprofesionálnejší web s najkvalitnejším obsahom väčšinou nezíska popredné pozície v Googli len tak sám o sebe – najmä ak ide o veľmi vyhľadávané frázy v konkurenčnom prostredí. Prečo?

Google ponúka ľuďom čo najvhodnejšie odpovede na ich otázky. Z obrovského množstva webových stránok sa Google snaží vždy vyberať tie najlepšie – a nie je to jednoduchá záležitosť.

Pri výbere používa celú radu faktorov a vplyvov. Technická kvalita webu či jeho obsah sú len jednými z mnohých. Málokedy umiestni pri vyhľadávaní na prvé miesto úplne nový web. Zvlášť ak ide o veľmi vyhľadávanú frázu.

Napríklad pri fráze „športové oblečenie“ musí Google prehľadať a čo najvhodnejšie usporiadať niekoľko miliónov výsledkov. Ak by bral do úvahy len ich obsah a kvalitu webu skončil by skôr ako by vôbec začal. Ako to má teda urobiť?

Význam budovania spätných odkazov z relevantných webov.

Jedným z najdôležitejších faktorov na získavanie pozícii a návštevnosti z vyhľadávania sú spätné odkazy. Spoločne s kvalitným obsahom patria dokonca medzi tri najdôležitejšie faktory, ktoré Google využíva.

Vzájomný vzťah medzi spätnými odkazmi a TOP pozíciami v Googli.

Zo štatistík a výskumov Ahrefs sa dá vypozorovať vzájomný vzťah medzi počtom odkazujúcich webov a prirodzenou návštevnosťou z vyhľadávania. Zjednodušene by sa to dalo povedať:

Čím má stránka viac kvalitných spätných odkazov, tým je pravdepodobnejšie, že získa z Google vyhľadávania viac prirodzenej návštevnosti.

Obrázok znázorňujúci graf prirodzenej návštevnosti z vyhľadávania v závislosti na počte odkazujúcich webov. (zdroj Ahrefs.com):

Graf prirodzenej návštevnosti z vyhľadávania v závislosti na počte odkazujúcich webov. (zdroj Ahrefs.com)

Je nutné upozorniť na to, že nejde o žiadne univerzálne pravidlo - vzájomný vzťah neznamená príčinu. Skôr ide o výsledky analýz a pozorovaní, z ktorých vychádza táto pravdepodobná závislosť, ktorú je možné veľmi zjednodušene zhrnúť:

Väčšina webov má len mizivú alebo žiadnu prirodzenú návštevnosť z vyhľadávania. A zároveň väčšina webov nemá žiadne alebo len minimálne množstvo kvalitných spätných odkazov.

Graf znázorňujúci pomer počtu odkazov pre 920 miliónov webov:

Graf znázorňujúci pomer počtu odkazov pre 920 miliónov webov.

Bez budovania kvalitných spätných odkazov je pravdepodobne akákoľvek SEO snaha odkázaná na neúspech.

Vytváranie kvalitného a prínosného obsahu, ktorý dokáže získavať spätné odkazy je preto jednou z najdôležitejších úloh pri SEO optimalizácii.

Pri tvorbe obsahu je tiež dôležité vedieť čo ľudia vyhľadávajú a ponúknuť im na to kvalitné riešenie. Toto všetko sa dá zistiť pri SEO analýzach. Vďaka tomu je potom možné obsah cieliť na vyhľadávané a zaujímavé témy, frázy, kľúčové slová. Bez analýz je to strieľanie naslepo.

Čo mi môže priniesť SEO optimalizácia a ako môže pomôcť môjmu webu?

Výhody SEO optimalizácie.

SEO nemusí prinášať výsledky okamžite. No jeho sila a účinnosť je v mnohých iných výhodách.

Pri správnej optimalizácii prináša SEO výsledky pomaly, postupne, no zato pravidelne a navyše so stúpajúcou tendenciou.

Na obrázku môžeme vidieť grafy znázorňujúce rast návštevnosti pri PPC kampani - ktorá si vyžaduje neustály prísun peňazí na kredit VS rast pri SEO optimalizácii – ktorý býva postupne narastajúci.

Tento graf znázorňuje krivku s označením, ktoré jej dal Rand Fishkin (spoluzakladateľ MOZ).

Na obrázku je graf znázorňujúci krivku návštevnosti pri PPC reklame a pri SEO optimalizácii. (zdroj Ahrefs.com)

Graf znázorňujúci krivku návštevnosti pri PPC reklame a pri SEO optimalizácii. (zdroj Ahrefs.com)

Pri každej PPC kampani sa návštevnosť bez kreditu automaticky zastaví.

SEO však svoju silu stále násobí a aj po skončení optimalizácie zvykne prinášať stále vyššiu návštevnosť.

Je to vďaka mnohým faktorom – mimo iného kvalitný obsah cieli postupne na čoraz väčšie množstvo kľúčových slov a fráz.

A vďaka budovaniu stále väčšieho množstva kvalitných spätných odkazov sa neustále zlepšujú celkové pozície webu vo vyhľadávaní, počet zacielených kľúčových slov a v konečnom dôsledku môžu odkazy prinášať aj priamu návštevnosť.

Komplexnosť SEO – autorita, dôveryhodnosť, unikátnosť, kvalita, UX.

Každé správne SEO sa robí komplexne, do hĺbky a rieši viac-menej všetky oblasti optimalizácie webu. Ak nie priamo, tak minimálne odporúčaniami.

Nielenže sa vďaka tomu buduje kvalitný obsah a spätné odkazy, súbežne sa zvyšuje autoritu webu, jeho dôveryhodnosť, kvalita či unikátnosť – všetko čím môže web osloviť potenciálnych návštevníkov a zvyšuje pravdepodobnosť toho, že ich zaujme a získa.

Ruka v ruke sa rieši často aj používateľskú skúsenosť s webom (UX) tak, aby sa používateľ na webe rýchlo a ľahko zorientoval a našiel presne to čo hľadá.

Autorita webu či jeho dôveryhodnosť sa veľakrát buduje zmysluplnou a prínosnou spoluprácou s významnými hráčmi na trhu – recenzie, návody, testy, rozhovory, články, videá...

SEO tak samo o sebe zahŕňa aj iné druhy reklám a dokonca sa často aj kombinuje s doplňujúcou PPC kampaňou.

Nevýhody, ktoré ľudí od SEO optimalizácie odrádzajú :

Dlhodobá SEO účinnosť VS okamžitá účinnosť PPC kampaní.

Ľudí niekedy od SEO odrádza to, že ide o dlhodobý proces. Zo začiatku výsledky vôbec nevidno, pretože sa prejavujú postupne, krok za krokom.

Minimálna doba kedy sa dajú pozorovať prvé pozitívne zmeny v rámci SEO optimalizácie býva niekoľko mesiacov - veľakrát minimálne tri a viac.

Preto majitelia webov radšej vsádzajú na PPC reklamu (Adwords, Etarget, Sklik, Facebook) a rôzne iné druhy reklám. Tie účinkujú okamžite a hneď privádzajú návštevníkov na ich weby za presne vopred nastavenú cenu (čím vyššia konkurencia, tým vyššia cena).

Navyše SEO je dynamický proces a výsledky sa tu nedajú garantovať ako pri PPC.

Dá sa však garantovať záruka spokojnosti.

Ľahšia merateľnosť PPC kampaní v porovnaní so SEO.

V každej lepšej PPC kampani sa dajú jednoducho sledovať a nastavovať základné faktory – rozpočet, cena za preklik, témy, kľúčové slová a ďalšie.

Ich meranie je tiež pomerne presné a ľahko sa dá sledovať výnosnosť jednotlivých kampaní.

Nevýhody PPC kampaní.

Každá PPC kampaň však vyžaduje pravidelný rozpočet – na kredit za prekliky a za správu kampane. A tá suma nemusí byť najnižšia.

Mnoho ľudí automaticky ignoruje reklamu – zvlášť v Google vyhľadávaní. Oveľa viac pochopiteľne dôverujú prirodzeným výsledkom vyhľadávania.

Navyše podľa ďalších skúseností a štatistík vyplýva, že drvivá väčšina klikov smeruje na prirodzené výsledky vyhľadávania v porovnaní s reklamnými výsledkami.

Graf znázorňujúci pomer preklikov na platenú PPC reklamu VS prirodzené výsledky vyhľadávania:

Graf znázorňujúci pomer preklikov na platenú PPC reklamu VS prirodzené výsledky vyhľadávania

Tento obrázok znázorňuje pomer preklikov medzi PPC reklamou a prirodzenými výsledkami vyhľadávania.

Preto ak sa venujete len PPC propagácii, pravdepodobne prichádzate o množstvo návštevnosti z prirodzeného vyhľadávania.

Navyše ak nerobíte SEO, môžete si byť istý tým, že minimálne nejaký vaši konkurenti tak robia a ukrajujú si značnú časť z koláča prirodzenej návštevnosti bez vás.

Z výskumu spoločnosti BrightEdge vyplýva, že najlepším zdrojom návštevnosti býva prirodzená návštevnosť z vyhľadávania:

Graf znázorňujúci zroje návštevnosti z výskumu brightedge.com:

Graf znázorňujúci zroje návštevnosti z výskumu (zdroj Brightedge.com)

Potenciál a výhodnosť SEO optimalizácie.

Ako môžeme vidieť, SEO optimalizácia môže mať obrovský prínos pre akýkoľvek web. Nielenže otvára dvete dokorán pre prirodzenú návštevnosť z vyhľadávania, navyše oslovuje ľudí a potencionálnych zákazníkov tou najvhodnejšou podobou - oslovuje len tých ľudí, ktorí majú o to záujem a navyše im ponúka hodnotné riešenie ich problému.

Garancia spokojnosti s PoctiveSEO.sk

Ak vás SEO oslovilo akurát trochu váhate či sa do toho pustiť alebo nie - chcel by som len pripomenúť garanciu vrátenia peňazí, ktorú vám ponúkam.