Blog

Zoznámte sa so SEO a naučte sa ho využiť vo svoj prospech: Od základov po najdôležitejšie faktory - 15 ročné know how na jednom mieste

Publikované: 09.05.2020

Auktualizované: 27.03.2024

Čo je SEO, prečo a ako sa mu venovať? Aké sú základné SEO faktory - čomu sa v SEO venovať naplno a čo nemusí byť až tak dôležité? Získavať návštevnosť z Google vyhľadávania nemusí byť ťažké.

Obsah:

Čo je SEO a ako môže pomôcť získať návštevníkov na web?

Na to, aby bol web viditeľný v Google vyhľadávaní nemusíme byť SEO špecialisti a nemusíme poznať všetky procesy, ktoré sa v SEO môžu riešiť. Potvrdzujú to skúsenosti mnohých webov, spýtajte sa napríklad týchto webov: Ako zvládnuť karpálny tunel?, Domáca dialýza, či Čas krmení.

Síce bude prvých pár (cca 5 strán) tohto článku trochu technickejších a náročnejších, majú slúžiť len pre predstavu a ilustráciu toho, ako funguje Google robot. Nemusíme sa tieto veci učiť a ani im do hĺbky porozumieť - prinajhoršom ich môžete aj preskočiť.

Ale je dobré aspoň približne chápať princíp, ako sa Google dozvedá o iných weboch, aké najdôležitejšie faktory vplývajú na umiestňovanie webov v Google vyhľadávaní a vďaka tomu môžeme našim webom pomáhať získavať lepšie pozície.

Ste pripravení naučiť sa všetkým dôležitým základom SEO, aby ste mohli získavať bezplatnú návštevnosť z Google vyhľadávania? Poďme teda na to.

Čo je SEO?

SEO predstavuje procesy a techniky, s pomocou ktorých je možné zlepšovať viditeľnosť webu (nielen) v Google vyhľadávaní. Doslova znamená optimalizáciu webov pre vyhľadávače, z anglického Search Engine Optimization. Na Slovensku a v Česku sa zvykne nesprávne označovať aj ako SEO optimalizácia.

Nie je samozrejmé a automatické, aby bol web dohľadateľný v Google vyhľadávaní. Práveže väčšinu webov nie je možné na Google nájsť. Prečo?

Google musí v prvom rade vedieť o existencii webu, ktorý chce byť zobrazený v jeho vyhľadávaní. K tomu je potrebné, aby sa vedel dostať na daný web. Google používa na prehľadávanie webov robota, ktorý sa nazýva Google bot alebo crawler. Viac si o ňom povieme nižšie.

Ako funguje Google a indexovanie webu?

Na indexovanie webov používa Google program, ktorý sa nazýva Google bot, alebo crawler.

Čo je Google Bot, crawler?

Google Bot je program vyhľadávača Google, ktorý prechádza webovými stránkami, skenuje ich obsah, štruktúru a tieto informácie ukladá do databázy, ktorá sa nazýva index.

Z tejto databázy (z indexu) Google vyberá najvhodnejšie výsledky a následne ich zobrazuje ľuďom na zodpovedanie otázok, ktoré zadávajú do Google vyhľadávania. Zjednodušene si tento proces môžeme predstaviť ako obrovskú knižnicu so šikovným knihovníkom, ktorý nám na vyžiadanie nájde potrebnú knihu.

Takže ak chceme, aby bol náš web dohľadateľný v Google vyhľadávaní, je nevyhnutné, aby Google o našom webe vedel a aby ho mal uložený vo svojom indexe. To, že je web zaradený v Google indexe automaticky neznamená, že bude zobrazovaný v Google vyhľadávaní - na zobrazovanie webov v Google vyhľadávaní vplýva množstvo ďalších faktorov.

Google Bot sa pohybuje medzi webmi prostredníctvom odkazov - aj preto je veľmi dôležité budovanie odkazov. Veľmi dôležité sú interné odkazy, ktoré prepájajú jednotlivé časti daného webu. A ešte dôležitejšie môžu byť externé odkazy z iných webov smerujúce na náš web, s pomocou ktorých sa Google Bot môže na web dostať.

Google Bot je jednou z najdôležitejších súčastí celého procesu vyhľadávania a zobrazovania informácii v Google vyhľadávaní.

Ak sa Google bot nedostane na web, nemôže ho zaradiť do databázy, indexu a teda nemôže byť daný web zobrazovaný ani vo výsledkoch vyhľadávania.

POZOR: Ak neviete v Google nájsť svoj web, neznamená to nutne, že ho Google neindexuje. Na zobrazovanie webu na prvých pozíciach v Google vyhľadávaní vplýva množstvo faktorov, o ktorých si povieme nižšie. Najdôležitejšie SEO faktory sú napríklad relevancia, či kvalita a množstvo odkazov z iných webov, ktoré na daný web odkazujú.

Ak odkazujú.

Pretože drvivá väčšina webov sa nevenuje budovaniu spätných odkazov, na ich weby teda takmer nik neodkazuje a aj preto sa nemusia zobrazovať v Google vyhľadávaní - najmä pokiaľ ide o dôležité vyhľadávané frázy s vysokou konkurenciou.

Tip, operátor site a Google Search Console:

Ako rýchlo zistiť, či Google indexuje váš web?

Zadajte do Google vyhľadávania site:vasweb.sk - ak sa vám zobrazia nejaké výsledky, Google web indexuje, ak sa neobjaví žiaden výsledok, Google pravdepodobne web ešte neindexuje. To však nemusí nutne predstavovať nejaký technický problém.

Na to, aby Google zaindexoval stránku, potrebuje čas. A hlavne potrebuje k tomu odkazy, ktoré na danú stránku vedú - či už interné alebo externé. Pretože Google bot sa “pohybuje” medzi webmi s pomocou odkazov.

Ak chcete mať istotu, či Google váš web indexuje, založte si účet na Google Search Console, a v ňom zadaním konkrétnej URL môžete zistiť, či je táto URL indexovaná v Google alebo nie - prípadne môžete Google vyžiadať o indexovanie danej URL adresy.

Ako zabezpečiť, aby Google mohol indexovať náš web?

Prvý krok k tomu, aby Google zobrazoval vo vyhľadávaní náš web je potrebné zabezpečiť, aby o ňom vedel a indexoval ho.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžeme Google uľahčiť, či naopak sťažiť indexovanie nášho webu.

Väčšina kvalitných CMS či iných webových systémov je štandardne nastavená tak, aby Google daný web ľahko indexoval.

Zaujímavosť: V praxi sa s webmi, ktoré by mali zakázané indexovanie Googlom stretávame veľmi zriedka. Väčšina webov má povolené indexovanie Googlom, ale nedáva Googlu nijaké dôvody k tomu, aby ho “presvedčila” o tom, že si ich web zaslúži lepšie pozície. Weby zakazujú indexovanie Googlom napr. pri vývoji nového webu, migrácii webu, alebo ak sa snažia eliminovať duplicitné stránky atď.

Ak chcete zakázať Googlu indexovať váš web, mali by ste vedieť čo presne robíte, ako to robíte a načo to robíte. Inak to nerobte.

Ako môže Google začať indexovať náš web?

co-je-seo Image by PoctiveSEO

Predstavme si internet ako pavučinu, jednotlivé uzly pavučiny ako weby, a vlákna pavučiny ako odkazy medzi webmi.

Ak teda chceme, aby Google mohol indexovať náš web, potrebujeme, aby na tento náš web viedol odkaz z nejakého iného webu, ktorý už je v Google indexovaný.

Prostredníctvom tohto odkazu sa Google Bot môže dostať na náš web, preskúmať ho a zaradiť ho do svojho indexu.

Takže ešte raz:

Google index si môžeme predstaviť ako obrovskú pavučinu, a ak chceme byť jej súčasťou, potrebujeme z nej vytvoriť spojenie na náš web aspoň jedným vláknom, cez ktoré sa na náš web môže pavúk (google bot) dostať - vlákna pavučiny predstavujú odkazy medzi webmi (internými aj externými).

V podstate teda môže stačiť, ak získame aspoň jeden takýto odkaz, a následne len počkáme, kým Google náš web zaindexuje.

Tip: Pozrite si základné spôsoby, ako budovať odkazy v česko-slovenskom online priestore

V rýchlosti môžeme získať nejaký najprimitívnejší odkaz napríklad od akéhokoľvek spriateleného webu, alebo zo sociálnych sietí, z nejakého firemného profilu, katalógu webov alebo prepojením nášho webu s Google Search Console a vyžiadaním indexovania URL adresy nášho webu.

Pozrite si návod, ako pridať svoj web do Google Search console a umožniť mu tak, indexovať náš web.

Ako zakázať indexovanie webu?

V niektorých situáciách môže byť vhodné, ak chceme zakázať Googlu indexovať náš web - napríklad pre rôzne systémové URL adresy (napr. URL používateľského účtu), alebo pre duplicitné stránky a ďalšie.

Tip: Pozrite sa ako odstrániť URL adresu z Google vyhľadávania.

Indexovanie webu môžeme zakázať napríklad s pomocou:

 • robots.txt: ide o súbor webu uložený na hostingu, kde máme umiestnený náš web (hosting je priestor, kde je uložený náš web). V tomto súbore môžeme Googlu určovať, ktoré URL adresy nášho webu môže prehliadať, a ktoré nie. Rozdiel oproti meta robots je v tom, že meta robots Google prehliada, ale neindexuje.
 • tag meta robots: ide o značku v hlavičke HTML zdrojového kódu webu, ktorou sa určuje, či vyhľadávač má, alebo nemá indexovať stránky (s pomocou tagu: <meta name="robots" content="index, follow”> alebo noindex, nofollow), alebo či má, alebo nemá sledovať odkazy na stránke.
 • canonical: Tag canonical pomáha odstraňovať duplicitu obsahu tým, že určí, ktorá z duplicitných URL adries je hlavná - teda tá URL, ktorá má získavať všetku “SEO silu”, a ktoré URL sú duplicitné, a Google im nemá prisudzovať žiadnu váhu. Tag canonical sa zapisuje do hlavičky HTML zdrojového kódu v podobe <link rel="canonical" href="https://webstranka.sk" /"> Ak je v tomto tagu zapísaná iná URL adresa, ako je URL adresa stránky, na ktorej je tento tag uvedený, pre Google to znamená, že táto URL je duplicitná, a jej prípadná “SEO sila” sa má priradiť URL adrese, ktorá je uvedená v tagu.

Upozornenie: Do zakazovania indexovania webu sa nepúšťajte, ak neviete čo robíte a prečo to robíte - mohli by ste zbytočne spôsobiť viac škody, ako úžitku.

Aké sú najdôležitejšie SEO faktory, ktoré ovplyvňujú pozície v Google vyhľadávaní?

Prvý krok k tomu, aby bol náš web zobrazovaný v Google vyhľadávaní sme teda splnili.

Google o našom webe už vie, ale ešte ho nezobrazuje vo vyhľadávaní na naše hlavné témy a ani na popredných pozíciách? Čo teda môžeme spraviť, aby bol náš web v Google vyhľadávaní na top pozíciách?

Čo ďalšie vplýva na zobrazovanie webu v Google vyhľadávaní a ako sa môžeme pričiniť k tomu, aby náš web získaval v Google stále lepšie pozície?

SEO faktorov, ktoré ovplyvňujú to, na akých pozíciách v Google vyhľadávaní bude zobrazovaný náš web je množstvo. Nemusíme však poznať všetky. Stačí vedieť, aký vplyv majú tie najdôležitejšie:

Najdôležitejšie SEO faktory:

 1. SEO On page faktory
 2. Obsah webu
 3. Spätné odkazy
 4. ďalšie faktory

1. SEO On page faktory

SEO on page faktory sú všetky prvky, nastavenia a faktory, ktoré môžeme upravovať a nastavovať priamo na našom webe. On page faktory pomáhajú Googlu a používateľom lepšie chápať a prehliadať obsah na našom webe.

Medzi základné SEO on page faktory patria:

 • Titulok webu - titulok webu pomáha ľuďom a Googlu pochopiť, o čom je náš web. Titulok býva zobrazovaný v Google vyhľadávaní, preto môže rozhodovať o tom, či niekto na náš web klikne, alebo nie.

Ako nastavit titulok webu Image by Ahrefs

 • URL adresa - Google si síce poradí s akoukoľvek URL adresou, nielen jemu, ale aj návštevníkom môžeme uľahčiť prehliadanie webu so zrozumiteľnou URL adresou. Pozrite sa, ako vytvárať URL adresy pre potreby SEO.
 • Hlavný nadpis (H1) a podnadpisy (H2-H6): Hlavný nadpis je často prvá vec, ktorú návštevník uvidí, keď príde na web. H1 nadpis dáva Google silné signály o téme, ktorú daná stránka rieši. Takisto pomáha s vytváraním vhodnej štruktúry článku. A najmä neraz rozhoduje o tom, či si náš článok/web niekto prečíta, alebo nie. Podnadpisy slúžia takisto na vytváranie prehľadného textu, s logickou štruktúrou. Správna štruktúra článkov je dôležitá najmä preto, lebo ľudia nezvyknú na internete čítať články, ale ich len skenujú, scrolujú a zastavia sa pri tom, čo ich zaujme - a aj na to slúžia práve podnadpisy.

Pozrite si vzorové šablóny pre najčastejšie typy článkov.

 • Samotný obsah webu
  • relevancia obsahu: Veľkú rolu hrá to, či je obsah na webovej stránke relevantný, alebo nie. Určite môže byť zmysluplnejšie, ak kuchársky web publikuje články o receptoch, ako keby mal obsahovať články o výmene motorového oleja.
  • naplnenie vyhľadávacieho zámeru: Predstavme si tému/frázu, na ktorú chceme v Google získať TOP pozície. Poskytuje nami vytvorený obsah dostatočnú odpoveď na túto zadanú frázu a na všetky dôležité oblasti danej témy, alebo nie? Ak nenaplníme vyhľadávací zámer - to znamená, ak nenaplníme očakávania ľudí, že nájdu v našom článku to, čo potrebujú, tak môžu predčasne opustiť náš web a pôjdu hľadať nejaký vhodnejší web. Taký we, ktorý im poskytne všetko, čo potrebujú. Nielen účelové, čiastkové informácie.
  • aktuálnosť/neaktuálnosť obsahu: Dalo by sa povedať, že čím aktuálnejší obsah, tým lepšie. Ale hodnotu má aj vek článku. Ideálna kombinácia môže byť článok s dlhodobou históriou (starší dátum napísania), ktorý je pravidelne aktualizovaný a má čerstvejší dátum úpravy (napr. raz za rok). Niektoré témy vyžadujú aktualizáciu obsahu častejšie, ako iné - ak hľadáme daňové poradenstvo, asi nás neuspokojí článok z roku 2010, keďže legislatíva sa neustále mení.
 • Meta popis: Meta popis stručne vyjadruje o čom je stránka. Dôležitý je preto, lebo sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania v Google. Na druhej strane, Google zvykne v 62,78% prípadoch prepisovať meta popis, takže sa ním netreba zas až tak moc stresovať - keďže sú aj dôležitejšie faktory. Rozhodne však stojí za to, napísať pútavý a výstižný meta popis. Momentálne Google zobrazuje na počítačoch meta popis do rozsahu 160 znakov (cca 920px), a na mobilných zariadeniach do 120 znakov (cca 680px).

Ako nastavit SEO parametre pre obrazky Image by Ahrefs

 • Obrázky: keďže Google nerozumie tomu, čo je na obrázku, je dôležité obrázok vhodným spôsobom pomenovať a vyplniť pri ňom alt tag či titulok.
  • názov obrázku: Google vďaka názvu obrázku vie, čo je na obrázku znázornené, a vďaka tomu môže obrázok zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania - a naopak. Napríklad názov opis-toho-co-je-na-obrazku.jpg je rozhodne lepší názov ako IMG569.jpg
  • alt tag obrázku: tento tag Googlu opisuje, o čom je obrázok - prehliadač ho využíva pre slepých používateľov s čítačkou obrazovky, prípadne pri problémoch s načítavaním obrázka.
  • veľkosť obrázku: Dobrým pravidlom je publikovať na web obrázky len v takej veľkosti, v akej ju reálne zobrazí aj prehliadač. Ak na web nahráme obrázok vo veľkosti 3600px, prehliadač aj tak zobrazí len jeho maximálnu veľkosť, napr. 720px, ale načítať bude musieť 3600px - čiže načítanie bude trvať 5 krát dlhšie, ako keby sme nahrali obrázok vo veľkosti 720px. Obrázok je dobré zároveň skomprimovať - zmenší sa jeho veľkosť bez viditeľnej zmeny.

Rozdiel medzi skomprimovanymi obrazkami Image by Ahrefs

  • formát obrázku: Každý formát obrázku môže mať inú veľkosť. Veľmi zjednodušene povedané, obrázky s najmenšou veľkosťou bez viditeľnej zmeny v kvalite bývajú vo formáte JPEG, o niečo väčšie sú PNG. JPEG sa viac hodia na fotografie, PNG sa zas viac hodia na obrázky s textom, infografiky, logá. Pred publikovaním obrázku na web je užitočné ho najprv skomprimovať, napríklad s pomocou online nástroja TinyJPG alebo TinyPNG.

gif-vs-jpeg-vs-pngImage by Ahrefs

 • Interné odkazy: Interné odkazy sú veľmi dôležité a s ich pomocou vieme preposielať “seo silu”, ktorú získavame z externých odkazov na podstránky, ktoré chceme posilňovať. Zároveň, ak náš web obsahuje podstránky, na ktoré nevedie žiadny interný a ani externý odkaz, tak sa na danú stránku nedostane ani Google. Takéto podstránky sa nazývajú “Orphan pages”, osamelé, sirotské stránky.
 • E-E-A-T ide o aktualizáciu Google algoritmu, ktorá sa zaoberá Experience - SKÚSENOSŤOU v danom odbore, Expertise - EXPERTÍZOU pre daný odbor, Authoritativeness - AUTORITOU, Trustworthiness - DÔVERYHODNOSŤOU. Najviac ovplyvňuje weby, ktoré sa venujú peniazom, zdraviu, šťastnému životu. Tieto weby sa označujú skratkou YMYL - Your Money Your Life. Preto je dôležité, kto píše článok - či špecialista na danú tému, alebo laik. Pre zdravotné témy je dôležité napríklad to, či článok píše skutočný doktor, alebo nejaký šarlatán, či laik. Dôležitý vplyv majú takisto aj odkazy, ktoré na daný web/článok odkazujú - či odborné kvalitné weby, konšpiračné weby, alebo spam. Viac info o EEAT nájdete tu.

seo-ymyl-eat Image by Ahrefs

 • Mikroformáty a štruktúrované údaje (rich snippet, schema markup) - mikroformáty nie sú priamo SEO faktorom, ale môžu viac zviditeľniť web v Google vyhľadávaní s pomocou rôznych vizuálnych zvýraznení. Ide o HTML značky, ktoré sa vkladajú do zdrojového kódu webu a slúžia na vkladanie meta informácii na web. Tieto údaje nie sú viditeľné pre používateľov priamo na webe, ale vidí ich prehliadač a Google vďaka ním môže lepšie rozumieť informáciám na webe - a vďaka tomu lepšie zviditeľniť web aj tieto informácie. Ide napríklad o zobrazenie hodnotení produktu v Google vyhľadávaní, ceny produktu, informácie o dodaní, alebo autora článku atď.

UPOZORNENIE: Mikroformáty si pravdepodobne nebudete môcť nastaviť sami, ale budete potrebovať asistenciu programátora vášho webu. Pozrite si viac informácii o mikroformátoch, ako ich nastaviť a ukážku ako vyzerajú.

Názornú ukážku, ako nastaviť základné SEO faktory nájdete v tomto článku.

2. Obsah webu

Kto z nás ešte nepočul staré ošúchané marketingové klišé - “Obsah je kráľ”. Je to preto, lebo obsah webu je dlhodobo jeden z troch najdôležitejších SEO faktorov, ktoré vplývajú na výsledky v Google vyhľadávaní - v podstate už od vzniku Google.

V poslednej dobe zamiešala kartami pri vytváraní obsahu umelá inteligencia - medzi mnohými ľuďmi to vyvolalo vášne o tom, že AI nahradí prácu copywriterov.

Je to pravda? Tých neskúsených, nekvalifikovaných či lacných copywriterov môže AI rozhodne nahradiť.

Vhodnejšie však môže byť používať AI ako pomocníka pri vytváraní kvalitnejšieho obsahu - ako si nechať od AI generovať články, ktorými zahltíme internet.

Pretože pri obsahu v Google vyhľadávaní je veľmi dôležité (a s vylepšovaním algoritmu a aktualizáciami E-E-A-T algoritmu stále dôležitejšie) najmä jedno - užitočnosť obsahu.

Samozrejme môže fungovať aj účelový obsah či akýkoľvek “prázdny” text, ktorý len vyplní priestor - ale často len v prípade, že mu nekonkuruje lepší web, s užitočnejším obsahom a rankami.

Chcete sa naučiť písať užitočné články, ktoré vám môžu prinášať masívnu návštevnosť z Google vyhľadávania? Pozrite si tento návod.

Čo je dôležité pri tvorbe obsahu z pohľadu SEO:

 • Kvalita obsahu: Kvalita môže byť subjektívna a relatívna, ale sú faktory, ktoré môžu kvalitu buď zvyšovať, alebo znižovať.
  • Výber vhodnej témy: Ak chceme našim článkom získavať návštevnosť z Google vyhľadávania, je dôležité vybrať tému, ktorá je vyhľadávaná. Pretože ak budeme písať o niečom, čo nik nepozná a ani nevyhľadáva, tak náš článok logicky nik nenájde. K tomu slúži analýza kľúčových slov, s pomocou ktorej zistíme, čo ľudia vyhľadávajú, ako to vyhľadávajú a v akom množstve. Na základe toho potom môžeme vytvoriť článok, ktorý užitočným spôsobom obsiahne celú túto tému a najdôležitejšie vyhľadávané frázy. 
  • Analýza a naplnenie vyhľadávacieho zámeru: Čo hľadajú ľudia, keď vyhľadávajú v Google danú frázu? Aký cieľ chcú naplniť? Aká je ich motivácia? Aký druh výsledkov uspokojí ich potrebu/zodpovie ich otázku? 
   • Typy obsahu pre naplnenie vyhľadávacieho zámeru:
    • Informačné a edukačné témy: Keď ľudia vyhľadávajú informácie, návody, názory, definície. Vyhľadávajú otázky typu: kto, čo, kedy, ako, kde, prečo, návod, tutorial, inšpirácie,... Najlepšie im môže tieto informácie zodpovedať napríklad blogový článok.
    • Navigačné témy: Ak ľudia hľadajú informácie s názvami produktov, firiem, brandové frázy, informácie o danej firme/produkte, atď. Najlepšie môže poslúžiť napríklad vhodná vstupná stránka na danú tému, ako napríklad táto.
    • Transakčné a konverzné témy: Ide o témy, keď ľudia vyhľadávajú frázy spojené s cenou, nákupom, kupónom/poukazom, zľavami, porovnaní atď. Najlepšie im môže poslúžiť produktová stránka či výpis kategórie v e-shope.
   • Typy/formát obsahu na naplnenie vyhľadávacieho zámeru: Pozrite si detailnú šablónu pre tieto základné typy článkov.
    • Zoznam položiek: Hodí sa pri vypísaní zoznamu inšpirácii, tipov, chýb, ktorým sa vyhnúť, atď.
    • Krok za krokom príručka: Ak chceme vysvetliť presný postup, ako napríklad postupovať pri varení nejakého receptu, alebo pri nastavovaní SEO on page faktorov.
    • Rozšírená definícia: Hodí sa pri opisovaní náročnejšej komplexnej témy - ako je napríklad tento článok, ktorý práve čítate - Čo je SEO.
    • Sprievodca/návod pre začiatočníkov: Môže poslúžiť pri témach, s ktorými chceme naučiť úplných začiatočníkov, aby v danej oblasti získali prehľad a schopnosť ju riešiť. Napríklad ako tento článok - návod na linkbuilding (nielen) pre začiatočníkov.
    • Obsahový rázcestník/centrum (Content hub): Hodí sa na komplexné spracovanie rozsiahlych tém, ktoré spolu úzko súvisia a bolo by nereálne, náročné alebo mätúce spracovať ich v jednom článku. Ukážka môže byť téma Ako investovať peniaze s prepojením na jednotlivé investičné možnosti (ETF fondy, nehnuteľnosti, akcie atď)
    • Recenzia: Hodí sa, ak chceme porovnať nejaké produkty, služby, či spracovať ich hodnotenie, testovanie.
   • Uhol pohľadu: Uhol pohľadu môže byť relatívny a subjektívny - je potrebné ho odhadnúť, predvídať - čo cca hľadá človek, ktorý zadá do vyhľadávania túto frázu? Pomôže mu skôr blogový článok, produktová stránka? Hľadá čerstvý obsah s aktuálnym dátumom (napríklad cena diaľničnej známky na Slovensku), alebo konkrétny produkt a stránku, kde ho môže kúpiť (diaľničná známka).
  • Užitočnosť: Článok môže mať oveľa väčšiu moc, ako len nejaký zhluk textu. Kvalita a užitočnosť článku môže rozhodovať nielen o tom, či si článok niekto prečíta alebo neprečíta. Ale tiež o tom, či článok vyvolá záujem - ak ľudí dostatočne upúta, môžu ho sami zdieľať, odporúčať známym - a odporúčania od známych (word of mouth) patria medzi najefektívnejšie spôsoby získavania nových zákazníkov. Čokoľvek čo ľuďom reálne pomôže vyriešiť ich problém, čo vnímajú ako užitočné, môžu oveľa radšej ďalej odporúčať, ako niečo, čo im vôbec nepomohlo. Zároveň užitočné články môžeme využívať v ďalších marketingových kanáloch - na propagovanie v PPC kampaniach, na sociálnych sieťach, v newslettri atď. Keď si uvedomíme, že kvalita a užitočnosť obsahu môže rozhodovať o úspechu, neúspechu našich reklamných kampaní, môžeme to efektívne využívať v náš prospech. Nie nadarmo napísal aj Arnold Schwarzenegger knihu Buďte užitoční.
  • Pokrytie celej témy: Spracovanie a pokrytie celej témy v jednom komplexnom článku môže mať viac výhod, ako čiastkové spracovanie témy vo viacerých článkoch (ak sa nebavíme o systematickom prepojení článkov s pomocou content hubu): redukujeme duplicitu, zvyšujeme šance na cielenie vyhľadávanejších všeobecnejších fráz a zároveň väčšieho množstva longtailových fráz (ide o dlhšie a konkrétnejšie frázy s nižšou vyhľadávanosťou a vyššou mierou konverzie) atď. Čo je však najdôležitejšie - čiastkové články môžu byť neraz pre ľudí (a vyhľadávače) zbytočne mätúce, nedostatočné, a namiesto poskytnutia odpovede môžu skôr ľudí rozčúliť, kvôli strate času. Každý si môže zodpovedať sám, čo je pre neho lepšie, ak napríklad hľadá návod, ako si vybaviť hypotéku - či si radšej prescroluje rozsiahly článok so všetkými informáciami, a nájde všetky potrebné odpovede, alebo či si musí pootvárať X čiastkových článkov, značiť si kde našiel akú odpoveď, porovnávať si to a potom zas hľadať, aké informácie boli v ktorom článku.
  • Zrozumiteľnosť: Pri článkoch je dôležité, aby boli napísané zrozumiteľne a prehľadne. K tomu nám môže pomôcť vhodné využívanie podnadpisov, členenie textu, používanie formátovania atď.
   • Štruktúra: Zjednodušene povedané, ide o rozčlenenie článku na úvod, jadro, záver, tak, aby boli všetky informácie umiestnené na vhodnom mieste.
   • Logika: Je dôležité, aby mal článok logický sled, neskákal z jednej veci na druhú a zbytočne sa neopakoval. Podstatné je, aby sa dal text čítať plynulo, hladko a informácie z neho dávali postupne stále väčší zmysel.
  • Pútavosť, nech článok vyčnieva z radu: Článok, ktorý sa ničím neodlišuje od ostatných, si väčšinou nezaslúži viac pozornosti ako ostatné články.
  • Evergreen témy: Môže byť vhodnejšie spracovať univerzálne témy, ktoré sú pravidelne vyhľadávané v Google (Návod ako schudnúť), ako jednorázové témy, alebo témy bez pravidelných vyhľadávaní (príbeh o konkrétnom človeku, ktorý schudol).
 • Unikátnosť: Unikátnosť sa dá zabezpečiť viacerými spôsobmi - Namiesto vytvárania klonov iných článkov, sa môžeme snažiť pridať do článku nejakú pridanú hodnotu, niečo navyše, niečo iné, nové - môže to byť napríklad výskum, naša skúsenosť atď. Tu je pár tipov ako byť originálnym:
  • Byť originálnym
   • písať o niečom, o čom ešte nik nepísal - to je najnáročnejší spôsob pre niekoho kto začína, pretože k tomu by sme potrebovali byť špičkou v danom odbore, mať mnohé skúsenosti a kompetenciu vyjadrovať sa v danej oblasti.
   • nájsť nový uhol pohľadu - k tomu sú ale dôležité potrebné argumenty, skúsenosti. Môžeme opísať náš názor na danú problematiku, zverejniť svoje skúsenosti, alebo skúsenosti našich klientov, spracovať prieskum, výskum, zrealizovať rozhovor s autoritou v danom odbore atď.
   • spracovať danú tému lepšie: originálnosť môžeme zabezpečiť aj tak, že opíšeme danú tému zrozumiteľnejšie, pútavejšie, komplexnejšie, do väčšej hĺbky a šírky ako ostatné články v danej téme a pridáme tam nejakú pridanú hodnotu - výskumy, obrázky, grafiku, porovnania.
  • Vynaložiť viac úsilia: Častokrát platí, že čím viac úsilia venujeme tvorbe článku, tým môže byť unikátnejší - pretože ľudia sa väčšinou snažia spraviť všetko čím skôr, a čím viac úsilia je potrebné vynaložiť, tým menej ľudí sa do toho pustí.
 • Autorita: Predstavme si, že pekár na pekárenskom webe napíše článok o tom, ako vymeniť olej v aute. Síce s tým môže mať osobnú skúsenosť - ale ľudia taký článok nemusia považovať za dostatočne dôveryhodný, ako keby o výmene oleja písal skúsený automechanik. Ak vo svojom odbore ešte nemáme vybudovanú autoritu, môžeme si pomôcť viacerými spôsobmi. Napríklad tým, že spravíme rozhovor s uznávaným špecialistom v našom odbore podobne ako to robia na ecommerce bridge, alebo si necháme článok napísať špecialistom. Tak to robíme pri zdravotných článkoch, ktoré nám píše zdravotná špecialistka a doktorka..

3. Spätné odkazy off page SEO

01-budovanie-spatnych-odkazov Image by Ahrefs

Ak je obsah kráľ, tak žiaden kráľ si neporadí sám. Aj v šachovej partii kráľ potrebuje okolo seba podporu: pešiakov, strelcov či najlepšie kráľovnú - hlavne ak chce uspieť a nechce uhrať v najlepšom prípade len remízu (pat).

Práve preto je dôležité obsah podporovať ďalšími spôsobmi.

Jeden z najsilnejších spôsobov, ako môžeme výrazne posilňovať umiestňovanie obsahu v Google vyhľadávaní je smerovať na daný obsah odkazy. Nielen interné odkazy v rámci svojho webu, ale najmä externé spätné odkazy - odkazy, ktoré smerujú z iných webov na náš web.

Ako budovať spätné odkazy - čo je off page SEO

Off page SEO je inými slovami povedané budovanie spätných odkazov - zahŕňa to aktivity, ktoré sú mimo nášho webu, a nemáme nad nimi plnú kontrolu, ako to býva pri on page SEO aktivitách.

Ide o budovanie spätných odkazov z iných webov. Iné weby môžeme požiadať o odkazovanie na náš web, v konečnom dôsledku je ale rozhodnutie na nich - či na náš web odkážu, alebo nie.

Pri budovaní odkazov platí zjednodušené pravidlo:

 • Čím náročnejšie je získať daný odkaz, tým môže mať väčšiu váhu a hodnotu.
 • A naopak, čím jednoduchšie je získať daný odkaz, tým pravdepodobnejšie je, že bude mať nižšiu váhu a hodnotu - pretože rovnaký odkaz bude môcť získať ktokoľvek ďalší.

Aké sú základné spôsoby pre získavanie spätných odkazov:

Zjednodušene povedané, spôsoby získavania spätných odkazov sa dajú rozdeliť do týchto základných kategórií:

 1. Pridanie odkazu - existujú webové stránky, na ktoré môžeme ručne zadať odkaz na náš web, napríklad rôzne firemné katalógy či zoznamy webov, ako sú firmy.cz alebo zoznam.sk
 2. Vyžiadanie si odkazu - namiesto čakania, kým na náš web niekto odkáže sám od seba (čo sa väčšinou, zvlášť pri neznámych weboch takmer nikdy nestane - pretože nik ani nevie, že daný web existuje a nemá dôvod naň odkázať), môžeme oslovovať iné weby, a požiadať ich o odkázanie na náš web. Úspech tejto aktivity závisí na dôvodoch, prečo by to mal ktokoľvek urobiť. Práve v tomto nám môže veľmi pomáhať užitočný obsah, o ktorom sme písali vyššie.
 3. Kúpa odkazu - ide o jednu z najprimitívnejších možností, ako získať odkaz - výmenou za odkaz ponúkneme druhému webu peniaze. Za zmienku stojí rozhodne to, že kupovanie odkazov patrí medzi zakázané SEO techniky.
 4. Získanie odkazu - Ide o odkazy, ktoré vznikajú prirodzene - keď sa niekomu páči náš obsah natoľko, že naň sám od seba odkáže. Je to spôsob budovania odkazov, ktorý je priamo závislý na kvalitnom, unikátnom obsahu, produkte, alebo službe.

Budovanie odkazov na jednej strane nie je žiadna veda - v prvom rade môže byť najmä o budovaní vzťahov medzi webmi a ich majiteľmi. Čím dlhšie sa venujeme budovaniu spätných odkazov, tým môžeme mať širšie portfólio webov, s ktorými spolupracujeme, a z ktorých vieme získať odkaz.

Aj preto môže byť jednoduchšie najať si na túto aktivitu niekoho, kto sa špecializuje na budovanie spätných odkazov - ako sa snažiť budovať odkazy svojpomocne.

Pri svojpomocnom budovaní odkazov je dobré dať si pozor na zakázané techniky - kúpa odkazov, výmena odkazov - či na škodlivé odkazy - odkazy od “zlých” susedov - stránky venujúce sa pornu, hazardu, linkfarmám (vysvetlené nižšie), či webom využívajúcich najrôznejšie spamové techniky, alebo predaju odkazov, odkazy s veľmi nízkou kvalitou atď.

Aké sú zakázané techniky pri budovaní spätných odkazov:

Zakazane techniky ziskavania spatnych odkazov Image by Ahrefs

Zakázané techniky budovania spätných odkazov sú v podstate všetky spôsoby, ktoré nepridávajú žiadnu pridanú hodnotu ani užitočnosť a len sa snažia manipulovať výsledkami v Google vyhľadávaní.

Zakázané a riskantné techniky budovania spätných odkazov:

 • kúpa odkazov: úplne najnebezpečnejšou formou môže byť hromadné kupovanie odkazov, ale akákoľvek kúpa odkazu patrí medzi zakázané techniky. Každý zakúpený odkaz by mal byť podľa pravidel Google označený atribútom rel=”sponsored”, vďaka čomu Google rozumie, že ide o reklamný odkaz a nemá cezeň posielať žiadnu “SEO silu”. Ak kúpený odkaz takýmto atribútom nie je označený (čo väčšinou nie je, pretože práve kvôli získaniu “SEO sily” ľudia odkazy kupujú), tak ide o porušenie pravidiel a zakázanú techniku. Kupovanie odkazov je zakázané takisto preto, lebo kúpenie odkazu väčšinou nepridáva článku/webu, na ktorý sa odkaz pridá žiadnu pridanú hodnotu ani užitočnosť a ich jediný účel je manipulovanie výsledkami vo vyhľadávaní.
 • výmena odkazov: výmena odkazov je ďalšia primitívna technika získavania odkazov, ktorá napadne takmer každému, kto začne nad budovaním odkazov trochu rozmýšľať. Jej princíp je jednoduchý: “Ja odkážem na teba, a ty odkážeš na mňa”. Keďže pri výmene odkazov nevzniká žiadna pridaná hodnota, ani užitočnosť a jej jediný účel je manipulovanie výsledkov vo vyhľadávaní, aj preto patrí medzi zakázané techniky. Samozrejme existujú aj “sofistikovanejšie” spôsoby výmeny odkazov (web A odkáže na web B a web B na web C), nič to nemení na tom, že ide o zakázanú techniku - ak sa danou výmenou nesnažíme vytvárať užitočnosť či hodnotu a iba chceme manipulovať výsledkami v Google vyhľadávaní. To však ale neznamená, že by sme nemohli nejakým relevantným spôsobom odkázať na web, ktorý nejakým užitočným spôsobom odkazuje na náš web.
 • preoptiamlizovaný anchor text: (anchor text je klikateľná časť odkazu. Preoptimalizovaný anchor text znamená odkazovať stále cez rovnaký/podobný text - často ide o vybrané dôležité kľúčové slovo) Prepĺňanie linku dôležitými kľúčovými slovami nasilu, neprirodzeným spôsobom. Pri prirodzenom budovaní odkazov logicky vznikajú najrôznejšie podoby anchor textu. Čím viac sa používa dookola rovnaký spôsob, tým je to pre Google podozrivejšie a je vyššia pravdepodobnosť, že dané odkazy vznikli umelo, či nejakou zakázanou technikou.
 • spamovanie - môže zahŕňať zahlcovanie internetu nekvalitným spamovým obsahom, za účelom získania odkazu, napríklad neprirodzené pridávanie odkazov do diskusných fór, získavanie odkazov z množstva nekvalitných katalógov, pridanie rovnakého článku na viacero webov atď.
 • PBN (privátne siete webov): Budovanie odkazov z vlastnej privátnej siete webov, ktorých hlavných účelom je len získavanie odkazov pre iné weby, a nevytvárajú žiadnu pridanú hodnotu. Môže ísť o najrôznejšie skupiny PR portálov, ktoré ponúkajú publikovanie článkov za peniaze, alebo aj o mikrostránky (microsites), ktoré nemajú žiadnu užitočnosť, len získanie odkazu a manipulovanie výsledkami v Google vyhľadávaní.
 • linkfarmy: väčšinou ide o weby, ktoré nemajú žiadnu pridanú hodnotu a iba uverejňujú odkazy na najrôznejšie weby - bez ohľadu na relevanciu, užitočnosť, zmysel, atď. Častokrát sú odkazmi doslova preplnené - preto sa nazývajú linkfarmy. Akoby pestovali odkazy.
 • viacúrovňové odkazy: vybudovanie skupiny webov v rôznych úrovniach, ktoré odkazujú nepriamo na rôzne svoje úrovne a len niektoré z týchto úrovní odkazujú na náš web.
 • využívanie generovaného obsahu bez užitočnosti a pridanej hodnoty: mnohé weby majú tendenciu umelo vytvárať množstvo vstupných stránok, na všetky dôležité kľúčové slová, alebo lokality. Pre dané stránky vytvoria šablónu s hlavným textom, ktorý len kozmeticky upravia - zmenia lokalitu, či kľúčové slovo - a vygenerujú stovky takýchto stránok. Napríklad SEO služby Bratislava, SEO služby Košice, SEO služby Banská Bystrica atď. Takéto stránky väčšinou nemajú žiadnu užitočnosť, ani hodnotu a preto sa radia medzi zakázané techniky.
 • získavanie akýchkoľvek neprirodzených odkazov - nadmerné neprirodzené výmeny odkazov, nadmerné zneužívanie hosťovských článkov bez pridanej hodnoty, komentárový spam atď.
 • získavanie odkazov len na vybranú URL adresu, napríklad hlavnú stránku, alebo nejaký produkt.
 • atď.

kupovanie-odkazov Image by Ahrefs

Pozrite si komplexný návod, ako budovať spätné odkazy.

Čo môže určovať kvalitu odkazov a aké faktory si všímať pri odkazoch:

 1. Autorita webu, z ktorého získavame odkaz: Odkazy zo silnejších známejších autoritatívnejších webov, môžu mať väčšiu silu, ako odkazy z nových či neznámych webov. Je to podobné ako v súťaži superstar - ak nám dá hlas predseda poroty, má to väčší vplyv, ako keby nám dalo hlas niekoľko bežných ľudí. To však ale neznamená, že by odkazy z malých webov nemali zmysel. Pretože aj tu sú v hre ďalšie faktory. Napríklad ak získame odkaz z neznámeho webu, ktorý však neodkazuje na žiadne iné weby, môže mať takýto odkaz väčšiu váhu, ako odkaz zo silného webu, ktorý zároveň odkazuje na obrovské množstvo iných webov. Je tomu tak preto, pretože sila, ktorú prenášajú odkazy sa delí rovnomerne medzi všetky odkazy, ktoré z danej stránky niekam vedú. Veľmi zovšeobecnený zvulgárnený príklad pre predstavu (v skutočnosti je to komplikovanejšie): Ak má web “SEO silu” 100 a odkazuje na 100 rôznych webov, každému webu sa prisúdi “SEO sila” 1. A ak web, ktorý má “SEO silu” 20 odkáže na 2 rôzne weby, každému z týchto webov pošle “SEO silu” v hodnote 10.
 2. Počet odkazujúcich domén: Veľmi významným faktorom je aj to, koľko rôznych domén/webov odkazuje na náš web. Zjednodušene sa dá povedať, že čím viac webov odkazuje na náš web, tým lepšie. Užitočné môže byť najmä to, ak prirodzene pravidelne pribúdajú stále ďalšie weby, ktoré odkazujú na náš web. Pretože získavať odkazy stále z rovnakých webov, je ako získať na nejakej súťaži viac hlasov od jedného porotcu - rozhodca to bude stále považovať len za jeden hlas.
 3. Relevancia odkazu: Pre zdravotný web môžu byť vhodnejšie či silnejšie odkazy z článkov o zdraví či stravovaní, ako keby sme pre daný web získavali odkazy z článkov o stavebníctve. S relevanciou sa dá “hrať” rôznymi spôsobmi - pretože aj do článkov o cestovaní vieme relevantným spôsobom vložiť časti venujúce sa zdraviu, ochrane zdravia, prevencii atď.
 4. Anchor text: Anchor text je fráza, cez ktorú sa vieme prekliknúť na iný web - takže logicky aj Google berie anchor text ako SEO faktor, pretože vďaka nemu môže lepšie rozumieť, o čom je web, na ktorý daný odkaz odkazuje. V každom prípade je lepšie riešiť anchor texty čo najrôznorodejším najprirodzenejším spôsobom a vyhnúť sa preoptimalizovaniu anchor textu - pretože to patrí medzi zakázané techniky.
 5. Umiestnenie odkazu: Sila odkazu sa môže odvíjať aj od toho, na akom mieste na stránke je odkaz umiestnený: čím dôležitejšie miesto stránky (napr hlavné menu, alebo najviditeľnejšia najdôležitejšia časť stránky v hlavnom obsahu), tým väčšia sila odkazu. A naopak.
 6. Cieľová/vstupná URL adresa: Odkazy môžeme smerovať na hlavnú stránku nášho webu či na rôzne podstránky - blogové články, produktové stránky. Keďže na produktové stránky sa získavajú odkazy ťažšie (väčšinou weby nechcú odkazovať na produkty), je vhodné posielať odkazy na nejaké užitočné vstupné stránky a z nich posielať získanú SEO silu s pomocou interných odkazov. Odkazy je vhodné smerovať prirodzene na rôzne podstránky - dať si pozor na to, aby nesmerovali odkazy stále na rovnaké URL.

Význam interných odkazov

S pomocou interných spätných odkazov môžeme “prelievať” získanú “SEO silu” medzi rôznymi stránkami - napríklad z hlavnej stránky na nejaký produkt atď.

Prípadne existuje efektívna metóda na budovanie odkazov - metóda prostredníka - kedy vytvoríme užitočný obsah, na ktorý smerujeme získané odkazy. A z tohto obsahu potom preposielame SEO silu s pomocou interných odkazov na produkty, či iné stránky, ktoré chceme v Google podporiť.

Táto metóda sa využíva preto, lebo väčšina webov nechce odkazovať na konverzné stránky, a naopak radi odkazujú na obsah, ktorý je nejakým spôsobom užitočný.

Aké sú najlepšie stratégie na budovanie spätných odkazov?

Všeobecne by mohli byť najlepšími stratégiami na budovanie odkazov napríklad:

 • replikovanie odkazov konkurentov - na československom online priestore je to často zbytočná stratégia, lebo väčšina webov má vybudované odkazy zakázanými technikami, ktoré nechceme napodobňovať - kúpou odkazu, publikovaním tlačových správ či rôznych PR článkov. Občas nám to ale môže poskytnúť zaujímavé nápady a inšpirácie pri linkbuildingovom snažení. V drvivej väčšine prípadov je to však zbytočná strata času.
 • Outreach a oslovovanie iných webov so žiadosťou o odkaz - pri tejto stratégii náš úspech závisí od dôvodu, ktorý webom poskytneme, aby na nás odkázali. Môže ísť napríklad o metódu získavania odkazov s pomocou poškodených odkazov (oznámenie webu, že odkazuje na nefunkčný web a dať mu dôvod, aby nahradil nefunkčný odkaz odkazom na náš web - v Československom online priestore sa nám za 15 rokov nepodarilo takýmto spôsobom vybudovať ani jeden odkaz, pretože máloktorý majiteľ webu tomu rozumie), alebo poskytnutie lepšieho obsahu ako zdroju informácii atď. Táto stratégia nemusí byť veľmi efektívna, pretože vyžaduje aj znalosť druhej strany o význame SEO - čo je často rarita - a neraz skončí pri tom, že jedinú pridanú hodnotu protistrana vidí v možnosti predať odkaz.
 • vytváranie obsahu, ktorý priťahuje odkazy (linkable assets) - najlepšou a najťažšou možnosťou ako získavať odkazy môže byť vytvorenie tak užitočného, kvalitného či unikátneho obsahu, na ktorý ľudia s radosťou budú odkazovať sami, bez toho, aby sme ich o to požiadali. Táto stratégia si však môže s najväčšou pravdepodobnosťou vyžadovať nejaké formy propagácie tohto obsahu, alebo musia ľudia náš web poznať, prípadne musíme mať vybudované publikum, ktorému s pomocou newslettera alebo sociálnych sieti dáme vedieť, že máme takýto unikátny obsah k dispozícii. Pretože logicky - ak aj máme ten najlepší obsah, o ktorom nik nevie, ťažko naň niekto odkáže.
 • Získavanie odkazov s pomocou hosťovských článkov - Väčšina majiteľov webov nemá buď dostatok času alebo znalostí, aby si dokázali zabezpečiť kvalitný obsah svojpomocne. Preto v stratégii hosťovských článkov je najväčší potenciál pre získavanie relevantných kvalitných spätných odkazov. Princíp hosťovských článkov je zjednodušene v tom, že nejakému webu ponúkneme bezplatne užitočný obsah. Čiže daný web získa bezplatný obsah, ktorý by si inak nevedeli zabezpečiť - a my za to dostaneme odkaz, ktorý nejakým relevantným spôsobom umiestnime do daného hosťovského článku. Pozor však na spamovanie neužitočným obsahom bez pridanej hodnoty a na “spadnutie” do zakázaných SEO techník.
 • Promovanie nového a starého obsahu: ak o našom obsahu nik nevie, ťažko naň niekto môže odkázať. A naopak, čím kvalitnejší obsah vytvoríme a čím viac ľudí o ňom bude vedieť, tým vyššia šanca, že naň niekto môže odkázať. Ako píše Ryan Holiday v knihe “Perennial Seller” - neustále vytváranie ďalšej užitočnej práce je jedna z najefektívnejších marketingových techník celkovo. Nie nadarmo tie najznámejšie svetové kapely vytvárajú jeden album za druhým - pretože nech sa snažia akokoľvek, málokedy obsahuje album viac hitov a ak chcú byť známy, potrebujú čo najviac hitov - a teda potrebujú čo najviac albumov a užitočnej práce.

4. Ďalšie SEO faktory

Existuje množstvo ďalších SEO faktorov, ktoré vplývajú na pozície v Google vyhľadávaní - ide napríklad o UX webu, rýchlosť webu, vek webu atď.

Tie najvýznamnejšie SEO faktory sme však spomenuli vyššie.

Môže byť nápomocné riešiť aj ostatné faktory, no častokrát ide o faktory, ktoré by mali riešiť programátori, či vývojári webu - napríklad pridanie mikroformátov, vyriešienie rýchlostí načítavania webu a core web vitals, responzívnosť webu atď.

Zároveň však samotné tieto faktory nemusia mať takú váhu a silu, ako užitočný obsah či kvalitné spätné odkazy.

Dôkazom o tom môže byť táto prípadová štúdia, kde sme s nekvalitným webom bez riešenia technického SEO, len s pomocou užitočného obsahu oslovili 90 000 ľudí a predbehli oveľa lepšie weby a gigantov vo svojom odbore.

Poznáte ďalších 200 SEO faktorov?

Ako riešiť SEO a ako optimalizovať web pre vyhľadávače?

SEO je dôležité riešiť systematicky, plánovane, postupne a najmä vytrvalo a dlhodobo. Laicky môžeme SEO prirovnať k chudnutiu - čím nedočkavejší a horlivejší budeme, tým budeme náchylnejší na “jojo efekt” a ochotnejšie sa pustíme do riskantných neužitočných techník atď.

Neodporúčame riešiť SEO naslepo, len na základe pocitov a dojmov - alebo že tvoríme obsah, len podľa toho, čo si myslíme, že by ľudí mohlo zaujímať. Prípadne podľa nejakého náhodného postupu.

Je veľmi dôležité vedieť čo robiť, ako to robiť a prečo to robiť.

Základný postup, ako riešiť SEO systematickým spôsobom:

 1. SEO audit webu
 2. Základná analýza kľúčových slov a stav webu
 3. Návrh SEO stratégie pre budovanie spätných odkazov
 4. Budovanie spätných odkazov
 5. Obsahová analýza kľúčových slov
 6. Obsahová SEO stratégia
 7. Tvorba užitočného obsahu
 8. Opakovanie krokov 4-7, po cca roku možnosť zopakovať kroky 2-3
 9. Každý mesiac si značiť, reportovať a vyhodnocovať priebežné výsledky

1.SEO audit webu

SEO auditom sa snažíme odhaliť prípadné technické nedostatky, chyby, či niečo bráni robotom a ľuďom pri indexovaní a prehliadaní webu, odhaliť duplicity obsahu atď.

Z praxe máme skúsenosť, že túto aktivitu mnoho špecialistov preceňuje a vo väčšine prípadov je to strata času a klientových peňazí - najmä pri menších projektoch. Neraz postačuje základný audit, ktorý prebehne nejaký SEO nástroj, napríklad Ahrefs. A ani to nemusí byť nutné - často sa "dá hrať s kartami, ktoré dostaneme".

V dnešnej dobe je väčšina webov plne funkčných, indexovateľných a ich prípadné technické nedostatky sú buď zjavné hneď na prvý pohľad (pomalé načítavanie, error, nevhodná logika a štruktúra, neprehľadnosť…) a vieme, že ich treba riešiť, alebo dané nedostatky nemusia mať až takú váhu a dajú sa preklenúť so silnejšími faktormi (užitočnosťou, obsahom, spätnými odkazmi, atď).

Ak máme napríklad e-shop postavený na shoptete, zbytočne tam budeme hľadať technické nedostatky - takýto web je neraz lepší ako drvivá väčšina webov, s ktorými sa stretávame.

Častým problémom býva napríklad duplicita obsahu - ani tá však nebýva až takým problémom ako niekoľko rokov dozadu. Google je sofistikovanejší a dokáže stále lepšie rozumieť obsahu. Samozrejme je však vhodnejšie pomáhať Googlu aj ľuďom uľahčovať prehliadanie  nášho webu a duplicitu podľa možností eliminovať.

Čo je duplicita obsahu?

Duplicita obsahu je, ak viaceré URL adresy (podstránky webu) zobrazujú rovnaký obsah, alebo píšu o rovnakej téme. Napríklad, ak by sme na našom webe mali 4 ďalšie články o tom, čo je SEO - mohlo by to ľudí a Google zbytočne miasť - nemuseli by vedieť, v ktorom článku nájdu tie informácie o SEO, ktoré potrebujú.

Duplicitu môžeme najlepšie eliminovať tým, že na každú tému vytvoríme práve jeden článok - aj v tom je sila a výhoda komplexnejších článkov pred viacerými nekompletnými článkami.

Dôkaz z praxe: Pozrite si túto našu prípadovú štúdiu, ako sme s nekvalitným nerelevantným webom s mnohými technickými nedostatkami predbehli gigantov vo svojom odbore a oslovili 90 000 ľudí.

2.Analýza kľúčových slov a stav webu

Ahrefs-bezplatne-nastroje-seo-analyzu Image by Ahrefs

Analýza kľúčových slov je najdôležitejší krok na ceste za vybudovaním organickej návštevnosti.

Na začiatok je vhodné zrealizovať analýzu kľúčových slov, na základe ktorej môžeme navrhnúť SEO stratégiu pre budovanie spätných odkazov - môžeme vybrať najdôležitejšie témy a dôležité vyhľadávané kľúčové slová, na ktoré chceme s webom v Google vyhľadávaní cieliť a najmä vybrať konkrétne vstupné stránky.

Nie je nutné riešiť hĺbkovú klasifikačnú analýzu, kde by sme analyzovali čo najviac kľúčových slov. Pre nastavenie základnej SEO stratégie, na budovanie odkazov a podporu webu bohato stačí základná analýza kľúčových slov.

Logicky - ak si vyberieme nejakú vyhľadávanú tému a spracujeme na ňu SEO článok či popis kategórie komplexne, užitočne, do hĺbky aj do šírky - tak tam prirodzene spracujeme všetky možné variácie dôležitých kľúčových slov danej témy. Nemusíme poznať všetky možné kombinácie daných slov a ich vyhľadávanosť.

Čo najviac kombinácii kľúčových slov nám môže pomôcť pri návrhu štruktúry webu, ale ani tam to nemusí byť nevyhnutné. Niekedy to môže byť tiež na príťaž. Hold, nie nadarmo je základným pravidlom života zlatá stredná cesta.

V prvom rade potrebujeme zistiť:

 • aký je stav nášho webu a ako sa mu darí v Google vyhľadávaní: aká je jeho momentálna celková organická návštevnosť, a ako sa táto návštevnosť vyvíjala, koľkými kľúčovými slovami cieli v Google vyhľadávaní, aké SEO ranky má web atď.
 • cieli náš web na nejaké frázy - ak áno, na aké. Netreba analyzovať úplne všetky frázy, zvlášť ak web cieli na stovky a tisíce fráz. Stačí si poznamenať tie najdôležitejšie - s najlepšími pozíciami, s najväčšími vyhľadávanosťami, najkonverznejšie frázy, atď.
 • akými vstupnými stránkami cieli web na konkrétne frázy/témy: Toto je veľmi dôležité, nájsť a vybrať vhodné vstupné stránky, ktoré cielia na dôležité témy. Ak zatiaľ web necieli na dôležité témy, môžeme navrhnúť/upraviť vhodné vstupné stránky, ktorými chceme na tieto témy cieliť a práve na tie najdôležitejšie URL smerovať získané spätné odkazy, či interné odkazy.
 • aké pozície dosahujú zvolené URL na vybrané frázy: je dobré sledovať, koľko návštevnosti celkovo získava konkrétna vstupná stránka - aby sme mohli neskôr vyhodnocovať, či naša práca prináša výsledky a zvyšuje návštevnosť danej vstupnej stránky a či sa zlepšujú pozície kľúčových slov, na ktoré táto vstupná stránka cieli.
 • aká je vyhľadávanosť daných fráz: Toto je veľmi dôležité, aby sme mohli nájsť a vybrať kľúčové slová, ktoré nám môžu pomôcť zabezpečiť rentabilitu, dostatočnú návštevnosť, atď.
 • na aké frázy/témy cielia konkurenčné weby a náš web nie?
 • na aké ďalšie témy by mohol cieliť náš web?

Pozrite si návod, s pomocou ktorého môžete zrealizovať analýzu kľúčových slov (návod bohužiaľ už nie je aktuálny a ktovie kedy sa nám ho podarí aktualizovať - ahrefs už neponúka trial verziu za 7 dolárov. Ponúka však tieto bezplatné funkcionality).

3. Návrh SEO stratégie pre budovanie spätných odkazov

Keď vieme na čo web cieli/necieli v Google vyhľadávaní, môžeme vybrať niekoľko najdôležitejších podstránok - závisí od našich možností a rozpočtu, cca 2 až 5 - ktoré chceme dostať v Google vyhľadávaní na vyššie pozície.

Dôležité je vybrať také URL adresy, ktoré spĺňajú čo najviac z týchto kritérií, samozrejme podľa možností:

 • ak máme nový web bez SEO rankov, snažíme sa vyberať ľahšie, málo konkurenčné témy, na ktoré môžeme reálne získať pozície. A postupne potom pridávame aj ťažšie témy,
 • ak máme web s históriou a silnejšími rankami, môžeme sa pokúsiť cieliť aj na náročnejšie témy,
 • daná URL adresa získava návštevnosť z Google vyhľadávania,
 • daná URL adresa získava už nejaké pozície na dôležité kľúčové slová,
 • kľúčové slová, na ktoré chceme s danou URL adresou cieliť majú zaujímavý objem vyhľadávanosti
 • daná URL adresa, produkt, služba, či téma je pre náš web kriticky dôležitá
 • výber vhodnej podpornej témy pre metódu prostredníka - pri budovaní odkazov väčšina webov nerada odkazuje na produktové stránky, preto potrebujeme prostredníka vo forme užitočného obsahu, z ktorého potom s pomocou interných odkazov presmerujeme získanú “SEO silu” na dôležité vstupné stránky. Podporné témy môžeme vyberať podľa relevancie, vyhľadávanosti, užitočnosti atď.

Na vybrané URL sa v ďalšej fáze snažíme smerovať získané odkazy - s budovaním odkazov pokračujeme väčšinou dovtedy, kým sa nám podarí dostať danú URL na želané top pozície.

Následne pridáme na cielenie ďalšiu tému. A už len opakujeme, až do dosiahnutia úspechu. Alebo do zblbnutia :)

4. Budovanie spätných odkazov

Budovanie spätných odkazov je jedna z najdôležitejších SEO aktivít, bez ktorej pravdepodobne nemôžeme v náročnejších konkurenčných témach uspieť.

Pozrite si tu, ako môžete budovať spätné odkazy.

5. Obsahová analýza kľúčových slov

Obsahová analýza kľúčových slov je akýmsi rozšírením základnej analýzy kľúčových slov. V tejto analýze nehľadáme témy, na ktoré web už cieli, ale práve naopak, snažíme sa nájsť témy, na ktoré by web mohol cieliť, ale zatiaľ na ne vôbec necieli.

S pomocou content gap analýzy môžeme napríklad objavovať témy, na ktoré cielia konkurenčné weby, ale náš web nie. Zároveň hľadáme najrôznejšie podporné témy, témy z rôznych fáz marketingového lievika a snažíme sa ich systematicky spracovať či zoradiť.

Na základe takejto analýzy kľúčových slov môžeme navrhnúť systematickú obsahovú SEO stratégiu, ktorá nám môže pomôcť zachytiť ľudí v každej fáze nákupného procesu.

6. Obsahová SEO stratégia

S pomocou obsahovej stratégie vyberáme témy, na ktoré môže náš web cieliť. K daným témam vytvoríme zadanie tak, aby s jeho pomocou mohol aj laik napísať zaujímavý SEO článok.

Čo by mohlo byť výstupom obsahovej SEO stratégie:

 • výber vhodných tém, na ktoré by mohol cieliť náš web a na ktoré zatiaľ necieli
 • pripraviť zoznam článkov (2-10), ktoré sa dajú na tieto témy pripraviť a vytvoriť pre ne aj zadania
 • každému článku vytvoriť detailnú osnovu, na základe ktorej by mohol aj laický copywriter vytvoriť užitočný SEO článok
 • k zadaniu článku dodať aj zoznam dôležitých kľúčových slov a objem ich vyhľadávanosti

7. Tvorba užitočného obsahu

Na základe obsahovej SEO stratégie môžeme začať vytvárať užitočný obsah, s ktorým môžeme cieliť na dôležité frázy z nášho odboru v Google vyhľadávaní.

UPOZORNENIE: Zapamätajte si, že je lepšie vytvoriť len 1 článok celkovo - taký článok, ktorý získa top pozície, podporí dôveryhodnosť a autoritu nášho webu v danom odbore a pridá nášmu webu pridanú hodnotu. Ako vytvárať X článkov mesačne, z ktorých žiaden nezíska ani pozície, ani návštevnosť a nepodporí ani našu dôveryhodnosť či autoritu. Vytvárať články len na to, aby bolo, alebo preto, že predsa marketingové príručky odporúčajú písať vlastný blog - tak to môže byť zbytočná strata času a radšej môžeme ísť pestovať paradajky, alebo navštíviť susedov.

Chcete sa naučiť písať užitočné SEO články? Pozrite si tento návod, ako písať články.

Aké sú výhody a nevýhody SEO?

Výhoda SEO nemusí byť len v prinášaní bezplatnej návštevnosti z vyhľadávačov - jednou z najväčších výhod SEO je podpora dôveryhodnosti webu. Pretože s pomocou SEO môžeme osloviť ľudí v správny čas, na správnom mieste - keď hľadajú v Google vyhľadávaní riešenie svojho problému.

ahrefs-navstevnost-google-graf-SK Image by Ahrefs

Výhody SEO

 • možnosť vybudovať pravidelnú a dlhodobú bezplatnú návštevnosť
 • diverzifikovanie rizika - nebyť závislý na PPC kampaniach a reklamných rozpočtoch, ale získavať návštevnosť aj potom, ako prestaneme investovať do marketingu
 • posilňovanie dôveryhodnosti, autority webu
 • možnosť súperiť aj s veľmi silnými konkurentami
 • v dlhodobom horizonte môže byť SEO výhodnejšie ako iné marketingové techniky
 • možnosť cieliť aj na témy, ktoré v PPC kampaniach prísne kontrolujú a sú zakázané (napríklad zdravotné témy, sexualita..)
 • SEO môže pomáhať komplexne naprieč marketingovými aktivitami
  • môže zvyšovať efektivitu PPC kampaní - pretože obsah môže byť zaujímavejší, systematickejší, presne cielene zamierený
  • SEO môže pomáhať zlepšovať UX webu, jeho štruktúru, logiku, prehľadnosť
  • SEO môže obsiahnuť a vylepšiť obsahový marketing webu
  • s pomocou SEO môžeme získať prehľad o konkurenčných weboch, ich silných a slabých stránkach, môžeme sa inšpirovať a zlepšiť vo viacerých ohľadoch
  • SEO články môžeme využiť na propagovanie v sociálnych sieťach, newslettri - a ak vytvárame užitočný obsah s pridanou hodnotou ako píšeme vyššie, tak môžeme tieto ďalšie marketingové aktivity výrazne vylepšovať a zvyšovať ich efektivitu

Nevýhody SEO

 • dlhodobé procesy, ktoré nemusí chcieť každý absolvovať
 • ťažšia - niekedy až nereálna merateľnosť v porovnaní s PPC
 • málo exaktnosti a presnosti, oveľa viac pravdepodobnosti a hypotetických možností. Nik presne nevie ako Google funguje, prečo sa “rozhodol” tak, alebo onak - môžeme to len odhadovať a zvyšovať pravdepodobnosť na úspech
 • dynamický živý prístup, ktorý môže odrádzať ľudí, ktorí chcú mať všetko naplánované, nalinkované
 • nevhodné pre určité odbory, služby - napríklad pre jednorázové krátkodobé udalosti - ako napr koncert, jednorázová akcia, predaj konkrétnej nehnuteľností atď.

Pozrite si porovnanie, aký je rozdiel medzi PPC reklamami a SEO.

Koľko stojí SEO?

Koľko stojí získanie pozícii pre web v Google vyhľadávaní? Koľko stojí získanie 1000 návštevníkov pre svoj web?

To sú časté pochopiteľné otázky od majiteľov webov ohľadom SEO. Bohužiaľ, ako píšeme vyššie, SEO nie je tak presné a exaktné ako napríklad PPC reklamy. Nedá sa univerzálne určiť, či odhadnúť suma, koľko stojí SEO.

Pre predstavu: aj pri bezplatných spoluprácach - kedy partnerský web nestoja naše SEO služby ani cent - sa nám podarilo pre daný web získať desaťtisíce návštevníkov.

Napríklad tento náš bezplatný článok ako napísať motivačný list, si bez akejkoľvek propagácie dodnes prečítalo viac ako 90 000 ľudí.

Naopak, existujú náročné odbory, oblasti, kde získanie pár stovák klientov môže mať cenu tisícov Eur (napríklad stavba domu, hypotéky atď).

V tomto prieskume od ahrefs si môžete pozrieť bežné a priemerné ceny za SEO služby vo svete.

Všetky vyššie spomínané SEO aktivity vieme pre klientov postupne zabezpečovať od 100 Eur mesačne.

Pre predstavu uvádzame zoznam základných SEO aktivít a ich odhadovanú orientačnú cenu*

 • Cena základnej analýzy kľúčových slov cca 200 - 500 Eur
 • Návrh základnej SEO stratégie cca 100 - 400 Eur
 • Analýza kľúčových slov pre obsahovú SEO stratégiu cca 200 - 500 Eur
 • Návrh obsahovej SEO stratégie cca 200 - 600 Eur
 • Tvorba užitočného článku cca 200 - 500 Eur (prípadne aj bezplatne, ak môže byť daný článok vypracovaný ako hosťovský článok)
 • Tvorba základného SEO článku cca 30 - 200 Eur
 • Vybudovanie 1 odkazu cca 20 - 500 Eur
 • Základný SEO audit webu cca 200 - 500 Eur

*cena je orientačná, líši sa vždy od konkrétnej situácie - aký silný je daný web, aké má pozície a hlavne aké má ambície - či chce cieliť len na najdôležitejšie témy, alebo aj na podporné a ďalšie..

Zhrnutie záver:

SEO nemusí byť tak zložité ako sa zdá. Áno, viem. Ľahko sa mi to vraví. Na záver 20 stranového textu.

V každom prípade však na to, aby náš web získaval zmysluplnú návštevnosť z Google vyhľadávania nemusíme poznať všetky existujúce SEO faktory. Nemusíme ani riešiť všetky možné technické SEO nastavenia. A niekedy nemusíme ani vyriešiť SEO on page faktory pre všetkých X tisíc produktov v našom e-shope.

Najdôležitejšie je nerobiť veci naslepo. Nečakať na zázraky. Nečakať kým na náš web niekto odkáže. Ale začať proaktívne riešiť užitočným spôsobom najdôležitejšie aktivity a SEO faktory. Vytvárať hodnotu, užitočnosť - hľadať stále lepšie spôsoby, ako pomáhať svojim zákazníkom a potenciálnym klientom. A riešiť ich pekne krok za krokom.

Mgr. Martin Balko: 

Majiteľ a hlavný SEO špecialista

Majiteľ Poctive SEO, Parfumy LacnoZdrave Byliny, Zdrave bylinky a veľký fanúšik užitočnej optimalizácie vo všetkých životných úrovniach a činnostiach.

SEO sa venujem od roku 2010 - špecializujem sa na budovanie spätných odkazov. Zameriavam sa na dlhodobé výsledky, užitočnosť a skutočnú pomoc klientom a ich zákazníkom.

O SEO som prednášal na univerzite UKF v Nitre, firemných školeniach a webinári pre žiakov 60 stredných škôl ako podnikať s e-shopom.

Môj článok ako napísať motivačný list si bez akejkoľvek propagácie dodnes prečítalo viac ako 90 000 ľudí.

Vyštudoval som aplikovanú informatiku, prácu s CMS systémami a počítačové siete (CISCO). Vďaka mojej bakalárskej práci o CMS Joomla som si vytvoril svoje prvé e-shopy a weby.

V škole som viackrát získal prospechové štipendium a s našim tímom sme vyhrali celoročníkovú súťaž pre najlepšiu prácu na návrh PC siete pre celú univerzitu.

Kontaktujte nás

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na mieru

Nie je nutné riešiť všetko - dôležité je získať nových zákazníkov, zlepšovať web a poskytovať užitočnosť.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO stratégia

Vytvárajte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil čo najviac ľudí - témy si vyberajte cielene a vytvárajte postupne krok za krokom.

 

Komplexné SEO už od 100 Eur

Trápi vás obmedzený rozpočet? SEO služby poskytujeme rovnako veľkým aj malým webom, e-shopom či portálom.

Buďme v kontakte

Icon

Telefón

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakčný CMS systém spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.