Blog

SEO prípadová štúdia: ROZPOČET 100 Eur/mesiac a zvýšenie potenciálu organickej návštevnosti z 3700 návštev mesačne na 18 000

Publikované: 10.03.2022

Auktualizované: 19.02.2024

Prípadová štúdia, ktorá ukazuje, ako je možné aj so 100 Eurovým rozpočtom zvýšiť organickú návštevnosť z Google vyhľadávania z 3700 na 18 000 návštev mesačne.

Chcete vedieť ako je možné s cca 100 Eurovým rozpočtom na SEO zvýšiť potenciál organickej návštevnosti z cca 3700 návštev mesačne na viac ako 18 000?

organicka-navstevnost-SEO-pripadova-studia 

Obsah článku:

 1. Výzva: 100 Eurový rozpočet na komplexné SEO služby
 2. Návrh riešenia a základnej SEO stratégie: Obmedzujúci rozpočet a jeho efektívne využitie
 3. Kritické faktory
 4. Vypracovanie základnej analýzy kľúčových slov
 5. Výber najdôležitejších tém na cielenie a ich umiestnenia
 6. Ukážka výkonnosti článku o psoriáze
 7. Budovanie kvalitných odkazov z iných webov
 8. Ukážka získaných odkazov z článkov, ktoré sme písali pre partnerské weby
 9. Výsledok
 10. Bonus: Vyjadrenie a názor pána Gajdoša, majiteľa webu herbatica.sk na našu SEO spoluprácu

Výzva: 100 Eurový rozpočet na komplexné SEO služby

Klient s cca 100 Eurovým mesačným rozpočtom na SEO chce výrazne zvýšiť organickú návštevnosť svojho webu, posilniť pozície a upevniť autoritu svojho webu v odbore zdravia a prírodnej kozmetiky.

Bude takáto suma dostatočná?

Požiadavka klienta: 120 - 225 Eur na SEO služby, ktoré je potrebné rozdeliť pre 2 weby

Požiadavka klienta nebola vôbec jednoduchá. Rozpočet na SEO sa behom spolupráce mierne menil - začínalo sa na cca 120 Eur mesačne až po 225 Eur mesačne.

Navyše chcel klient tento rozpočet rozdeliť a využiť pre 2 weby - pre dve jazykové verzie ich webu, teda pre: herbatica.SK a pre herbatica.CZ

Návrh riešenia a základnej SEO stratégie: Obmedzujúci rozpočet a jeho efektívne využitie

Na to, aby sme mohli klientovi pomôcť zvýšiť návštevnosť ich webu z Google vyhľadávania, potrebovali sme tento značne obmedzujúci rozpočet využiť čo najefektívnejšie.

Naša základná SEO stratégia a návrh riešenia:

 1. Vypracovanie základnej analýzy kľúčových slov (podarilo sa nám vypracovať jednoduchú analýzu za cca 50 Eur, v neskorších fázach spolupráce sme tútu analýzu ešte rozširovali, na začiatok však postačovala)
 2. Výber najdôležitejších tém na cielenie a ich umiestnenia (treba zvážiť či cieliť na blogový článok, alebo na nejakú produktovú stránku, napr. kategóriu produktov)
 3. Budovanie kvalitných odkazov z iných webov, ktoré smerujú prevažne na hlavné témy/URL adresy zvolené v predchádzajúcom kroku

Kritické faktory

S rozpočtom 100 Eur mesačne sa nemusí oplatiť púšťať do hĺbkovej analýzy kľúčových slov, ktorá sama o sebe môže výjsť na cca 300 - 1000 Eur (v podstate sa dá analyzovať do "nekonečna", do rôznej hĺbky a šírky).

Zamerali sme sa preto na čo najefektívnejší postup:

 • analýza najdôležitejších fráz a tém v danej oblasti
 • výber maximálne 5 tém na cielenie (témy/podstránky URL adresy, s ktorými sme chceli cieliť v Google a zlepšovať im pozície)
 • úzke zacielenie umožňujúce efektívny systematický strategický postup
 • pripravenie a úprava vstupných stránok pre vybrané témy (niekde sme zvolili existujúce URL - kategórie produktov, inde sme vytvorili nové URL s novými komplexnými odbornými článkami (psoriáza, CBD))
 • pri tvorbe nového obsahu sme stavili na odbornosť, unikátnosť, užitočnosť a budovanie silnej pridanej hodnoty = pokúsili sme sa vytvoriť v danej oblasti unikátny článok v kvalite, v akej doteraz na našom trhu v danej oblasti neexistoval. Silným faktorom bola odbornosť, keďže sa pohybujeme v oblasti zdravia, ktorá je najdôležitejšia pre život každého človeka (a aj google túto oblasť berie prísnejšie, svečí o tom EAT update Google algoritmu pre YMYL weby: weby, ktoré ovplyvňujú zdravie a peniaze ľudí). Články nám preto písala zdravotná špecialistka PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS

1. Vypracovanie základnej analýzy kľúčových slov

Kvôli značne obmedzenému rozpočtu sme neriešili hĺbkovú klasifikačnú analýzu kľúčových slov, ale vystačili sme si s jednoduchou základnou analýzou - z ktorej sme navrhli cca 40 fráz na bližšie preskúmanie a z nich sme nakoniec zvolili 5 hlavných tém na cielenie.

Neskôr, po približne 9 mesiacoch spolupráce sme analýzu rozšírili o ďalšie témy.

A keď klient zvažoval rozšíriť sortiment o úplne nový druh tovaru, vypracovali sme mu komplexnú hĺbkovú klasifikačnú analýzu pre tento nový sortiment (vyšla na cca 400 Eur)

2. Výber najdôležitejších tém na cielenie a ich umiestnenia

Z analýzy kľúčových slov sme spolu s klientom vybrali niektoré témy (cca 5), na ktoré sme sa rozhodli upriamiť našu energiu a pozornosť.

Vyberali sme nielen podľa toho, ktoré témy sú najvyhľadávanejšie v Google vyhľadávaní, ale takisto podľa reálnosti vzhľadom k "sile" klientovho webu a "sily" konkurencie. Takisto sme brali do úvahy rentabilitu, to čo je pre klienta najvýhodnejšie, na čo má najlepšie marže a pod.

Rozhodli sme sa teda podporovať niektoré kategórie produktov a takisto sme sa rozhodli pre "riskantný" krok a pripravili sme komplexné SEO články, ktoré nie sú primárne určené na to, aby generovali transakcie, ale aby budovali dôveryhodnosť webu, pomáhali ľuďom riešiť ich problémy a edukovali ich vo vybranej problematike (viac o takejto stratégii môžete nájsť v článku o marketingovom lieviku).

Mnohé e-shopy sa takýmto článkom bránia a zameriavajú sa len na to, čo prináša priamo konverziu. Preto sme to nazvali "riskantným" krokom - riskantným z pohľadu toho, či dokáže naplniť klientove očakávania a rentabilitu.

Pripravili sme teda tieto články:

Ukážka výkonnosti článku o psoriáze:

SEO-case-study-ukazka-vykonnosti-clanku

 

Vývoj návštevnosti z Google vyhľadávanie pri článku o psoriáze:

SEO-case-study-ukazka-vyvoj-organickej-navstevnosti-clanku 

 

Výkonnosť článku o CBD:

SEO-case-study-ukazka-vykonnosti-clanku-cbd 

 

Vývoj návštevnosti z Google vyhľadávanie pri článku o CBD:

SEO-case-study-ukazka-vyvoj-organickej-navstevnosti-clanku-CBD 

 

3. Budovanie kvalitných odkazov z iných webov

ziskane-odkazy-jedinecne-domeny-herbatica-SEO-pripadova-studia 

 

Samotné napísanie článku väčšinou na získanie želaných pozícii v Google vyhľadávaní nestačí.

Prečo?

Existuje množstvo článkov, obsahu, a nie vždy sa dá jednoznačne určiť, ktorý je lepší. Takže sú v hre ďalšie faktory.

Zjednodušene by sa dalo povedať, že odkazy z iných webov smerujúce na web A sú niečo ako hlasy pre web A. Viac si pozrite napr. v článku vplyv spätných odkazov na získavanie pozícii v Google, alebo komplexný sprievodca pre budovanie spätných odkazov.

Budovanie odkazov sa dá prirovnať k cvičeniu a k chudnutiu: ak chceme schudnúť, potrebujeme cvičiť pravidelne, systematicky, strategicky.

Preto od začiatku spolupráce neustále až doteraz pravidelne, postupne, cielene a systematicky budujeme kvalitné spätné odkazy.

Aj napriek tomu, že opäť aj pri budovaní odkazov sme veľmi limitovaný obmedzujúcim rozpočtom, podarilo sa nám vybudovať aj veľmi silné odkazy z TOP webov, ktoré sú elitou nielen vo svojom odbore, ale aj celkovo na slovensku, napr. web zdravie.sk

Ukážka získaných odkazov z článkov, ktoré sme písali pre partnerské weby:

Výsledok

vplyv-SEO-na-navstevnost-webu SEO-pripadova-studia 

 

 • Zvýšenie potenciálu návštevnosti z 1700 na 18 200 návštev mesačne
 • Zvýšenie hodnoty návštevnosti z cca 100 dolárov mesačne na cca 1600 dolárov mesačne
 • Posilnenie doménového ranku webu z 36 na 53 (škála od 0 - 100, 0 sú najslabšie, 10-20 majú slabé weby, 20-30 priemerné, 40- 50 slušné weby, nad 50 pomerne veľmi kvalitné weby)

 

S takýmto obmedzeným rozpočtom sa nám podarilo zvýšiť potenciál návštevnosti z Google vyhľadávania (potenciál preto, lebo zlepšením pozícií sa nezvyšuje automaticky aj návštevnosť - nikdy nie je zaručené, že ľudia na web kliknú, aj keby bol na prvej pozícii) z pôvodných cca 1700 potenciálnych návštev mesačne na cca 18 200 návštev mesačne.

vyvoj-dva-roky-herbatica-SEO-pripadova-studia 

 

Podarilo sa zvýšiť hodnotu návštevnosti webu (cena, koľko by web zaplatil za rovnakú návštevnosť z PPC kampaní, kde by musel platiť za každý klik) z pôvodných cca 100 dolárov mesačne na cca 1600 dolárov mesačne.

hodnota-navstevnosti-celkovo-SEO-pripadova-studia 

 

Trvalo to 18 mesiacov.

Odhadom to vyšlo klienta 3000 - 4000 Eur.

Treba však poznamenať, že takéto výsledky sa podarilo dosiahnúť aj vďaka tomu, že herbatica.sk má silný web, skvelý tím ľudí, ktorí aj interne riešia obrovské množstvo práce, ktoré určite napomáha aj SEO aktivitám.

Pragmatické upozornenie:

Síce sa nám podarilo zvýšiť návštevnosť a aj potenciál návštevnosti, takisto aj cenu návštevnosti a iné, avšak je to len jeden z prvých potrebných krokov pri ceste za "úspešným" webom.

Pretože treba upozorniť, že tržby a obrat NErástol až v takej miere ako potenciál návštevnosti.

Áno, zvýšil sa aj obrat/tržby. Avšak stále je na čom pracovať, aby sa posilňoval aj rast tržieb a rentabilita webu:

 • zvyšovať mieru konverzie
 • vylepšovať UX webu
 • podporovať užitočnosť a prínos webu pre svojich používateľov - napríklad s pomocou princípov marketingového lieviku,
 • viac prepájať jednotlivé marketingové kanály (obsahový marketing, emailing, sociálne siete, videá PPC, SEO...)
 • a ďalšie...

Bonus: Vyjadrenie a názor pána Gajdoša, majiteľa webu herbatica.sk na našu SEO spoluprácu

Spolupráca s p. Balkom a poctivé SEO je prínosná vo viacerých veciach.

V prvom rade vo vzdelávaní klienta, ktorý sa učí viac vecí v SEO chápať do hĺbky.

SEO je o dlhodobom horizonte a o mnohých súvislostiach, viac ako akýkoľvek iný online marketingový kanál.

Ďalej je spolupráca naozaj poctivá, ako už názov napovedá. Žiadny mail ani úloha nezostali bez povšimnutia a všetko je vypracované s japonskou precíznosťou.  

Tretia a nemenej dôležitá vec ja networking jeho poctivého SEOa. 

Pán Balko má okolo seba kvalitnú sieť kontaktov, ktorú sa nebojí použiť, ak ju klient potrebuje využiť. 

Juraj Gajdoš, founder Herbatica.sk


Autor:

Mgr. Martin Balko: 

Majiteľ a hlavný SEO špecialista

Majiteľ Poctive SEO, Parfumy LacnoZdrave Byliny, Zdrave bylinky a veľký fanúšik užitočnej optimalizácie vo všetkých životných úrovniach a činnostiach.

SEO sa venujem od roku 2010 - špecializujem sa na budovanie spätných odkazov. Zameriavam sa na dlhodobé výsledky, užitočnosť a skutočnú pomoc klientom a ich zákazníkom.

O SEO som prednášal na univerzite UKF v Nitre, firemných školeniach a webinári pre žiakov 60 stredných škôl ako podnikať s e-shopom.

Môj článok ako napísať motivačný list si bez akejkoľvek propagácie dodnes prečítalo viac ako 90 000 ľudí.

Vyštudoval som aplikovanú informatiku, prácu s CMS systémami a počítačové siete (CISCO). Vďaka mojej bakalárskej práci o CMS Joomla som si vytvoril svoje prvé e-shopy a weby.

V škole som viackrát získal prospechové štipendium a s našim tímom sme vyhrali celoročníkovú súťaž pre najlepšiu prácu na návrh PC siete pre celú univerzitu.

Kontaktujte nás

Informačné a rezervačné systémy na mieru

SEO služby

na mieru

Nie je nutné riešiť všetko - dôležité je získať nových zákazníkov, zlepšovať web a poskytovať užitočnosť.

Vývoj web aplikácií a programovanie intranetových riešení

Systematická tvorba obsahu, SEO stratégia

Vytvárajte obsah na web systematicky, tak, aby oslovil čo najviac ľudí - témy si vyberajte cielene a vytvárajte postupne krok za krokom.

 

Komplexné SEO už od 100 Eur

Trápi vás obmedzený rozpočet? SEO služby poskytujeme rovnako veľkým aj malým webom, e-shopom či portálom.

Buďme v kontakte

Icon

Telefón

+421 908 049 780

Icon

Email

Icon

Adresa

Hviezdoslavova 51/12, Námestovo, SK

Generuje redakčný CMS systém spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.