SEO jednoducho a efektívne - spoznajte zaručený spôsob, ako spoľahlivo získavať zákazníkov z Google vyhľadávania (vhodné aj pre laikov).

Obsah článku (cca 10 min čítania):

 1. SEO jednoducho a efektívne - spoznajte zaručený spôsob, ako spoľahlivo získavať zákazníkov z Google vyhľadávania (vhodné aj pre laikov).
 2. Čo je to SEO?
 3. Prečo sa venovať SEO?
 4. Ako funguje Google vyhľadávací algoritmus?
 5. Aké SEO faktory ovpľyvňujú výsledky vyhľadávania v Google?
 6. Rozdelenie SEO faktorov na ON-page a OFF-page vplyvy.
 7. Potrebujeme riešiť všetky tieto SEO faktory?
 8. Je skutočne SEO tak komplikované a vhodné len pre „SEO Guru-ov“?
 9. Zjednodušená metaforická ukážka SEO na kamennej predajni.
 10. Názorná ukážka na dvoch reálnych weboch - PoctiveSEO.sk + ParfumyLacno.sk.
 11. Najdôležitejšie SEO faktory nielen v roku 2020.
 12. Takže čo je najdôležitejšie pre získavanie top pozícii v Google vyhľadávaní v roku 2019, 2020, 2022 a pravdepodobne aj v roku 2032?
 13. Ako teda robiť SEO v roku 2020 a ako získavať zákazníkov z Google vyhľadávania?
 14. Najväčšia chyba množstva webov v ich SEO začiatkoch.
 15. Rozdiel medzi skutočnou pomocou a oportunistickou snahou manipulovať.
 16. Zhrnutie.

1. SEO jednoducho a efektívne.

SEO môže byť tak komplikované, že pre laika či bežného majiteľa webu môže byť na prvý pohľad neriešiteľné. A pritom každý nový web potrebuje nových návštevníkov ako soľ.

Existuje množstvo faktorov vplývajúcich na umiestnenie webov v Google vyhľadávaní - týchto faktorov je viac ako 200. Môže byť teda skutočne umenie a veda dokopy spracovať ich komplexne a správne.

Je však potrebné riešiť ich všetky?

Nie je. Ak chceme dostať svoj web na prvé pozície v Google, nemusíme vyriešiť všetky tieto faktory. Stačí sa sústrediť na tie najdôležitejšie.

Ktoré to sú?

Obsah, spätné odkazy a použiteľnosť webu.

Chcete vedieť, ako pracovať na svojom webe s týmito najdôležitejšími SEO faktormi čo najefektívnejšie?

Tak poďme na to. Začnime pekne po poriadku.

2. Čo je to SEO?

SEO (Search Engine Optimization) znamená optimalizácia webu pre vyhľadávače na získavanie prirodzenej návštevnosti z internetových vyhľadávačov.

Zjednodušene povedané, SEO je možnosť pre weby,ako môžu získavať viac návštevnosti či objednávok z vyhľadávača Google.

Vďaka SEO je možné „presvedčiť“ Google, že si optimalizovaný web „zaslúži“ popredné miesta vo výsledkoch vyhľadávania.

Podstatné je vedieť, ako na to.

3. Prečo sa venovať SEO?

Asi každý majiteľ webu chce preň zabezpečiť rentabilitu, vysokú návštevnosť a hlavne dostatočné zisky. Ako to však spraviť?

Jedným z najkvalitnejších zdrojov návštevnosti takmer pre každý web môže byť Google vyhľadávanie. Dokáže totiž najlepšie osloviť ľudí, v tú najlepšiu možnú chvíľu – práve vtedy, keď niečo potrebujú a hľadajú riešenie s pomocou Google vyhľadávania.

Aby sme však túto možnosť mohli využiť, potrebujeme, aby Google ponúkal na prvých pozíciách aj náš web. Proste potrebujeme Google „presvedčiť“, že náš web si zaslúži top pozície v Google vyhľadávaní.

Zjednodušene povedané – ak chceme vyhrať preteky, je nevyhnutné, aby sme vôbec začali pretekať.

Vytvorením webu sa však automaticky nepostavíme na pomyselnú štartovaciu čiaru. A ak sa už aj na ňu postavíme, každému je jasné, že nie je jedno, či vyštartujeme na trabante medzi samými mercedesmi.

Zúčastňovať sa a vyhrávať tieto „preteky“ vo výsledkoch Google vyhľadávania nám môže pomôcť práve SEO a optimalizácia nášho webu. Bez nej sa týchto pretekov väčšinou vôbec nezúčastníme – hlavne ak pôsobíme v konkurenčnom prostredí.

4. Ako funguje Google vyhľadávací algoritmus?

Najprv je dobré aspoň približne pochopiť, ako funguje Google vyhľadávač.

Google si môžeme predstaviť ako obrovskú digitálnu knižnicu. Namiesto kníh však „skladuje“ webové stránky. Keď niekto v Google niečo vyhľadáva, Google potrebuje prejsť celú svoju knižnicu webov a vybrať z nich tie najvhodnejšie a najrelevantnejšie výsledky.

Na prechádzanie celej svojej knižnice využíva počítačový program, nazývaný tiež vyhľadávací algoritmus.

Nikto presne nevie, ako tento vyhľadávací algoritmus funguje:

Vyvíja sa celé roky, neustále sa vylepšuje a dopĺňa o ďalšie faktory či vplyvy. Navyše je už tak zautomatizovaný, že sa dá považovať za schopnú umelú inteligenciu, ktorá sa dokáže stále čoraz viac „rozhodovať sama“.

Takže nikto presne nevie, podľa čoho Google vyberá finálne výsledky vyhľadávania.

Máme však najrôznejšie indície – či už od samotných tvorcov Google, ale aj z množstva výskumov, štatistických údajov a pod – o tom, ktoré faktory sú pre umiestňovanie v Google vyhľadávaní najdôležitejšie.

Práve SEO nám pomáha s riešením týchto faktorov na našom webe a vďaka tomu môžeme zlepšovať pozície nášho webu v Google vyhľadávaní.

Ako získať zákazníkov z Google s pomocou SEO.jpg

5. Aké SEO faktory ovpľyvňujú výsledky vyhľadávania v Google?

Ako sme už spomínali vyššie, Google používa na vyhodnotenie výsledkov vyhľadávania množstvo faktorov a nie všetky sú známe.

Tieto faktory tvorcovia Google nezverejňujú z viacerých dôvodov.

Aj kvôli tomu, aby sa predchádzalo nekalému manipulovaniu s výsledkami vo vyhľadávaní – k čomu často v rôznych etapách dochádzalo (napr. používaním linkfariem, výmennými spätnými odkazmi či rôznymi blackhat SEO technikami).

Čo všetko má vplyv na SEO?

V súčasnosti je známych viac ako 200 faktorov, ktoré môžu vplývať na výsledky vyhľadávania. No tých faktorov môže byť v skutočnosti oveľa viac.

Niektoré faktory majú väčší vplyv ako iné.

Vyriešením a zapracovaním týchto faktorov na svojom webe väčšinou nezlepšujeme len jeho “SEO zdravie” ale aj používateľskú prívetivosť (UX - user expirience) - web je tak pre používateľov stále príjemnejší, intuitívnejší a rýchlejší.

Ukážka faktorov: doménové faktory, obsahové faktory, štruktúra webstránky, faktory kódovania, výkonnostné a bezpečnostné faktory, faktory používateľskej interaktivity, odkazové faktory.

Zoznam faktorov, ktoré vplývajú na SEO v roku 2020 môžete nájsť tu.

6. Rozdelenie SEO faktorov na ON-page a OFF-page vplyvy.

Celkovo sa SEO faktory delia na 2 hlavné skupiny:

 • ON page SEO.
 • OFF page SEO.

ON page SEO:

Medzi ON page SEO faktory sa radia tie vplyvy, ktoré sú umiestnené priamo na danom webe – okrem jeho obsahu ide aj o jeho rôzne technické parametre, nastavenia, rýchlosť webu a podobne.

OFF page SEO.

Off-page SEO sú faktory umiestnené mimo daný web – ide o odkazy z iných webov na daný web. Veľmi zjednodušene povedané – takéto odkazy fungujú pre Google niečo ako „hlasy“ v súťaži superstar.

Čím viac kvalitných hlasov web má, tým má lepšie pozície v Google vyhľadávaní. Pretože sa predpokladá, že nejaký web bude odkazovať na druhý vtedy, keď ho v niečom odporúča, zdieľa, uznáva jeho kvalitu.

Ide o metaforické a zjednodušené vysvetlenie, v skutočnosti to je samozrejme zložitejšie. Na všeobecné priblíženie to však bohato stačí.

7. Potrebujeme riešiť všetky tieto SEO faktory?

V ideálnom stave by to bolo asi úplne najlepšie.

Ak máme neobmedzené zdroje financií, času a energie, môže byť fantastické spracovať všetky tieto faktory na 10 000%. No čo ak je náš rozpočet na SEO obmedzený či minimálny?

Áno, všetky spomínané faktory a aj mnohé ďalšie vplývajú na SEO. A sú naozaj dôležité.

Je však vyriešiť všetky SEO faktory k dosiahnutiu TOP pozícií v Google vyhľadávaní?

Nie. Nie je to nevyhnutné.

SEO môžeme robiť oveľa jednoduchšie.

Nemusí byť zmysluplné a ani rentabilné za každú cenu zlepšovať každý existujúci faktor. Najefektívnejšie môže byť, ak sa budeme venovať hlavne tým najdôležitejším faktorom.

A dokážeme to aj sami.

8. Je skutočne SEO tak komplikované a vhodné len pre „SEO Guru-ov“?

Komplikovaný prístup môže vyžadovať asistenciu profesionálov:

Nie je až tak málo marketingových agentúr a SEO špecialistov, ktorí nás presviedčajú o komplikovanosti SEO. Údajne je tak komplexné a komplikované, že ho dokážu zvládať len praví odborníci.

Údajne by sme mali mať na 100% vyriešené technické SEO, kód a štruktúru webu, UX webu (zjednodušene preložené – používateľsky príjemný web), dokonalé spracované a prepojené sociálne siete, PPC reklamu, špičkový content (načo obsah, keď content je coolovejší a ako inak – dokáže ho zabezpečiť „len“ profi agentúra).

Samozrejme treba mať prepracované marketingové stratégie a detailné persóny, influencer marketing , puntičkársku analytiku a spracovanie dát (kam sa hrabe akademický výskum a data mining) spolu s vymakaným performance marketingom, email marketing (však emailového spamu dostávame skutočne málo, treba pridať), a v neposlednom rade premyslene inovovaný linkbuilding a PR a takisto aspoň nejaké tie videá.

Hlavne, keď to všetko ako ich klient zaplatíme zo svojho rozpočtu. Neraz takéto agentúry či špecialistov vôbec nezaujíma rentabilita takéhoto prístupu a je im jedno či sa nám môže takáto investícia aj reálne vrátiť.

Pretože toto predsa vplýva na to, ako Google vyhodnocuje a určuje pozície webov vo vyhľadávaní. Takže sa toho treba okamžite chopiť! Hádam nechcete fungovať v online svete inak?!

Ak chcete mať v Google nejakú šancu, potrebujete vyriešiť čo najviac zo spomínaných faktorov!

Alebo, žeby nie?

9. Zjednodušená metaforická ukážka SEO na kamennej predajni:

Vezmime si príklad nejakej kamennej predajne.

Akékoľvek On page SEO faktory si môžeme prirovnať k vybaveniu tejto kamennej predajne – regály, police, vitríny, pult, interiér (osvetlenie, hudba, čistota, atmosféra), ...

Off page SEO faktory si môžeme prirovnať k tomu, čo smeruje ľudí dnu do tohto obchodu – bilboardy, letáky, plagáty a rôzne druhy reklám.

Takže sa môžeme hypoteticky spýtať:

Ako nám pomôže hoci aj zlatý pult, strieborné regály a diamantové vitríny, ak o našom obchode nik nevie a nik do neho nechodí? Pomôže nám vtedy investovať viac do vybavenia obchodu?

Pointa metaforického príkladu:

 • Aký význam majú hoci aj zlaté vyleštené vyčistené regály, fantastická atmosféra, ak do obchodu nik nechodí a nemá to kto oceniť?
 • Ako môže zvýšiť návštevnosť obchodu výmena regálov? Čo z toho, že namiesto drevených regálov dáme chromované, diamantové alebo zlaté? Ako to samo o sebe zvýši návštevnosť, keď o tom nikto nevie?

Kdežto naopak, pozrime sa na metaforické prirovnanie k spätným odkazom:

Ak vybudujeme viac "billboardov", letákov a ďalších “ukazovateľov” (spätných odkazov), ktoré budú smerovať ľudí do nášho obchodu, tak to nielen logicky a priamo môže zvýšiť návštevnosť nášho obchodu - cez priame prekliky.

Ale zároveň môžu takéto letáky (spätné odkazy) výrazne zlepšiť pozície nášho webu v Google vyhľadávaní (odkazy sú jedným z 3 najdôležitejších faktorov pre Google ) a môžeme tak efektívne osloviť množstvo ľudí hľadajúcich naše služby či tovar.

Áno, vybavenie obchodu je samozrejme dôležité.

Ak už niekto navštívi náš obchod a ak chceme, aby sa stal našim zákazníkom, je nevyhnutné, aby našiel to čo hľadá a zároveň, aby sa u nás cítil aj príjemne. A aby fungovalo všetko, čo je nevyhnutné k zrealizovaniu nákupu.

Takže aj to najobyčajnejšie základné vybavenie spolu v kombinácii s rozumne zvolenými a umiestnenými smerovateľmi do nášho obchodu nám môže pomôcť oveľa viac, ako najšpičkovejšia výbava bez toho, aby o obchode niekto vedel.

Existuje množstvo webov, ktoré sú v špičkovej kvalite, majú skvelé technické parametre, avšak pomaly nik o nich nevie a len s biedou živoria – nielen v Google vyhľadávaní, ale aj celkovo.

A naopak, existuje množstvo webov, ktoré sú po technickej stránke skôr priemerné, niekedy aj podpriemerné a aj tak dokážu získavať množstvo návštevnosti a zákazníkov z Google vyhľadávania.

10. Názorná ukážka na dvoch reálnych weboch - PoctiveSEO.sk + ParfumyLacno.sk.

Aby sme tieto tvrdenia podložili niečim reálnym, pozrime si názornú ukážku dvoch mojich webov.

Jeden (poctiveSEO) je z technického hľadiska na veľmi dobrej úrovni, avšak nemá takmer žiadne spätné odkazy.

Druhý (parfumylacno) je z technického hľadiska na tom výrazne horšie, avšak má množstvo kvalitných spätných odkazoch.

Na nasledujúcich obrázkoch si stačí všímať hodnotenie "kvality webu*" (94% pre PoctiveSEO a 24% pre ParfumyLacno), počet spätných odkazov a približnú mesačnú prirodzenú návštevnosť z Google vyhľadávania (Organic Traffic).

*nejde o skutočné hodnotenie kvality webu, ale o jeho rýchlosť načítania v mobilných zariadeniach a v PC - čo však vo veľkej miere poukazuje aj práve na kvalitu webu, kvalitu jeho naprogramovania a správneho nastavenia.

On-page výsledky pre web PoctiveSEO.sk

On page faktory OBRÁZOK 1

Off page výsledky pre poctiveSEO.sk

Off page faktory OBRÁZOK 1

Názorná ukážka menej kvalitného webu s množstvom kvalitných spätných odkazov:

On-page výsledky pre web ParfumyLacno.sk

On page faktory OBRÁZOK 2

Off page výsledky pre ParfumyLacno.sk

Off page faktory OBRÁZOK 2

Výsledok?

Parfumylacno má neporovnateľne vyššiu návštevnosť z vyhľadávača Google - cca 1500 ľudí mesačne, a to má náhodou slabšie časy s výrazným poklesom návštevnosti, aj kvôli momentálnej situácii vo svete a kvôli pandémii a korona kríze.

Naopak, PoctiveSEO má výborné výsledky "kvality webu", avšak z Google vyhľadávania má nulovú návštevnosť.

"Krásny" výsledok pre web ponúkajúci SEO :) Nenechajme sa však pomýliť, pre PoctiveSEO zámerne neriešime SEO a najmä žiadne spätné odkazy, narozdiel od e-shopu Parfumylacno.

11. Najdôležitejšie SEO faktory nielen v roku 2020.

Aké sú najdôležitejšie faktory v „SEO optimalizácii“?*

Už na začiatku sme si povedali, že nimi sú obsah, spätné odkazy a použiteľnosť webu. Teraz si o nich povieme viac.

(*SEO optimalizácia je štylisticky nesprávny výraz. Správne je optimalizácia webu pre vyhľadávače. Je lepšie, aby ste to vedeli a ideálne ho nikdy nepoužili. Pretože nie jeden „SEO Guru“ by vás za to mohol chcieť aspoň ukameňovať. Napr. keďže som tento výraz použil v tomto článku, automaticky to neguje a dehonestuje akúkoľvek moju SEO kompetenciu a vlastne asi aj totálne kompletnú kompetenciu existovať).

O čo sa snaží Google už od svojho vzniku?

Pre jednoduchosť si povedzme, o čo sa snaží Google už od svojho vzniku:

Google chce poskytovať svojim používateľom správne odpovede na všetky vyhľadávané dopyty. Alebo aspoň podľa možností čo najsprávnejšie a najlepšie odpovede.

Pomôžme ľuďom a Google pomôže nám.

Stačí teda, ak s našim webom budeme postupovať rovnako.

Ak poskytneme ľuďom na našom webe užitočné a účinné odpovede či riešenia na ich problémy, Google si to pravdepodobne všimne a prispôsobí tomu zobrazovanie výsledkov vyhľadávania.

12. Takže čo je najdôležitejšie pre získavanie top pozícii v Google vyhľadávaní v roku 2019, 2020, 2022 a pravdepodobne aj v roku 2032?

 1. Poskytovať na svojom webe najlepšie možné odpovede a riešenia pre potreby návštevníkov nášho webu.
 2. S tým súvisí poskytovať na webe kvalitný obsah, prístupný pre ľudí aj pre Google „robotov“.
 3. Pravidelne získavať kvalitné odkazy, ktoré podporujú dôveryhodnosť a kvalitu nášho webu. Zjednodušene povedané, kvalitné odkazy môžu v „očiach Google“ potvrdzovať to, že náš web je naozaj najlepší. Ak na web neodkazujú iné kvalitné weby, asi za veľa nestojí.

Na týchto najpodstatnejších faktoroch sa určite zhodnú všetci, nielen tí najlepší SEO špecialisti.

13. Ako teda robiť SEO v roku 2020 a ako získavať zákazníkov z Google vyhľadávania?

Ako robiť SEO efektívne a účinne?

Je veľmi vhodné začínať s analýzou kľúčových slov.

Bez nej by sme totiž „strieľali naslepo“. So základným prehľadom o tom, čo a ako ľudia vyhľadávajú, dokážeme týchto ľudí oveľa ľahšie osloviť. O tom si však detailnejšie povieme inokedy.

14. Najväčšia chyba množstva webov v ich SEO začiatkoch.

Množstvo ľudí, ktorí začnú riešiť SEO, sa stratí už vo svojich SEO začiatkoch. Pozabudnú na svoj cieľ – praktickými výsledkami „presvedčiť“ Google, že si ich web zaslúži top pozície.

Namiesto toho si určia za svoj cieľ splnenie najrôznejších zoznamov úloh, ktoré našli niekde na internete.

A tak často ich cieľom nebude vylepšiť svoj web a poskytovať ľuďom hodnotné užitočné informácie, namiesto toho len slepo plnia najrôznejšie úkony, ktorými chcú zmanipulovať výsledky vyhľadávania v Google vo svoj prospech.

Ak chceme robiť SEO efektívne a chceme získavať pre svoj web množstvo kvalitných návštevníkov z Google vyhľadávania, nemali by sme ho robiť len pre splnenie nejakého SEO checklistu či plánovaného zoznamu úloh (náramne pripomínajúceho komunistické 5 ročnice).

Najjednoduchší spôsob môže byť najťažší, no vyplatí sa.

Síce sme to už možno počuli najmenej tisíc krát, no je to jedna z najjednoduchších “ciest k úspechu”.

Zamerajme sa na ľudí.

Zamerajme sa na kvalitnú a úprimnú službu ľuďom. Venujme sa tomu najdôležitejšiemu a hľadajme stále nové spôsoby, ako môžeme byť lepšími a ako môžeme poskytovať lepšie služby, lepší obsah, lepšie odpovede, rady, tipy, inšpirácie či návody.

Robme veci tak, aby prinášali ovocie – nie pre nás, ale v prvom rade pre našich zákazníkov. Spokojní zákazníci nám môžu priniesť oveľa viac ovocia, ako si vôbec dokážeme predstaviť.

Sústreďme sa teda na to, ako byť lepšími. Ako môžeme ľuďom čo najlepšie a najefektívnejšie pomôcť. A nie na to, ako splniť nejaký marketingový plán.

15. Rozdiel medzi skutočnou pomocou a oportunistickou snahou manipulovať.

Otázky typu:

 • Koľko spätných odkazov mi viete zohnať za mesiac?
 • Koľko článkov mi viete mesačne dodať?
 • Koľko normo strán či znakov poskytujete v jednom článku?

Takéto otázky sú pochopiteľné. Avšak sú naivne smiešne a neraz zbytočne kontraproduktívne.

Je to podobné, ako keby sme sa pred začiatkom partnerského vzťahu chceli uistiť, koľko rozhovorov, bozkov, intímností či ďalších aktivít je potrebných k obojstrannému uspokojeniu.

Asi každý vie, že k prežívaniu a realizovaniu napĺňajúceho šťastného partnerského vzťahu treba oveľa viac, ako len nejaké slepé realizovanie aktivít zo zoznamu úloh alebo nebodaj používanie rôznych zaručených "lacných trikov".

S takými trikmi možno môžeme možno pomerne ľahko niekoho „zmanipulovať“ či využiť, ale určite nie oceniť a spoločne zažívať obojstranne vzájomné nekonečné napĺňajúce šťastné chvíle.

Prípadne si to môžeme predstaviť aj na príklade z posilňovne - ak chceme skutočne silné, pružné a zdravé telo, čo nám pomôže viac - vytrvalý a poctivý komplexný tréning, životospráva a naladenie, alebo hľadanie skratiek a experimentovanie so steroidmi - veľmi ľahko nájdeme špecialistov, ktorí nám ponúknu takéto skratky a okamžité výsledky - no kto bude niesť násedky takéhoto konania?

Podobne je to aj v SEO.

Nejakí „odborníci“ nám ponúknu presné paušálne číslo – koľko čoho publikovať, aby sme dosiahli to či ono. Ak nám to vyhovuje, nech sa páči.

No je to podobné, ako pri spomínanom cvičení - koľko drepov potrebujeme spraviť, aby sme získali svalnaté stehná ako Ronnie Coleman? Dá sa to takto paušálne určiť?

Vždy záleží len na nás, ako sa rozhodneme:

 • Či chceme vybudovať niečo hodnotné a užitočné.
 • Alebo či chceme len s niekým vybabrať – potom sa ale nečudujme, ak niekto vybabre s nami.

Vytrvajme až do úspešného cieľa.

Mne osobne sa viac páči ten prvý prístup – budovať niečo hodnotné a užitočné vytrvalou poctivou prácou: v SEO to je prínosný obsah, či kvalitné spätné odkazy v podobe vzájomne užitočných vzťahov.

A mám rád, keď sa k tomu ponúkne toľko práce a priestoru, koľko je potrebné – potom už len stačí vytrvať až po úspešné dosiahnutie nášho cieľa.

Toto všetko je vždy individuálne.

Preto sa dá vopred len ťažko určiť, koľko čoho (koľko odkazov, koľko článkov, normostrán,…) budeme na dosiahnutie cieľa potrebovať. Vychádza to vždy z aktuálnych možností, situácie a potrieb.

Určitý odhad sa samozrejme môže dať poskytnúť s pomocou analýzy kľúčových slov a analýzy konkurencie.

16. Zhrnutie.

Ak chceme byť so svojim webom úspešní, ponúkajme na ňom ľuďom skutočnú hodnotnú a užitočnú pomoc.

Poskytujme teda na svojom webe pre ľudí tie najlepšie možné odpovede. Vytvárajme kvalitný a najmä užitočný obsah. A podporujme ho pravidelným budovaním kvalitných spätných odkazov.

Zaujalo vás to, a chceli by ste vedieť, ako môžeme robiť SEO efektívne?

Pripravujem ďalšie články s komplexnými návodmi:

Naučte sa, ako si spraviť efektívnu analýzu kľúčových slov.

Pozrite si, ako vytvárať kvalitný a užitočný obsah.

Pozrite si, ako budovať kvalitné spätné odkazy.

Pokračujte v čítaní ďalších článkov a pozrite si názorné ukážky, praktické príklady a použiteľné rady a tipy ako robiť SEO v roku 2020.


Autor:

Martin Balko

Majiteľ webov PoctiveSEO + ParfumyLacno.sk + ZdraveByliny.sk a veľký fanúšik užitočnej pragmatickej optimalizácie vo všetkých životných úrovniach a činnostiach - nielen optimalizácie webov pre vyhľadávače.

Prečo sa oplatí investovať do SEO optimalizácie?

Prečo sa oplatí investovať do SEO optimalizácie?

SEO ponúka pre weby oslovovať správnych ľudí v správny čas – umožňuje v Google vyhľadávaní zobrazovať web tým ľuďom, ktorí práve hľadajú to riešenie, ktoré im môže ponúknuť daný web.

Čítať viac